האם מועיל לערב עם ישראל מומר ?

ט"ו סיון תשע"ט - סימן שפ"ה

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמדוע לא מועיל לערב עם צדוקי?מה דינו של כותי לעניין עירוב חצירות? האם מותר לערב עם ישראל שחילל שבת בפרהסיא רק פעם אחת?ומה נקרא פרהסיא וצנעה? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שפ"ה סעיף א' – סעיף ד' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

יהודים שגרים בחצר אחת עם צדוקי (נקראו כך ע"ש צדוק הבייתוסי) או עם ישראל מומר שעובד ע"ז או מחלל שבת בפרהסיא אפילו באיסור דרבנן בלבד שדינו כגוי, לא מועיל לערב איתו, ולא מועיל שיבטל את רשותו, אלא מועיל רק שכירות, וישכור ממנו את רשותו.

צדוקי, דינו חלוק, מצד אחד דינו כישראל שיכול לבטל רשות, ומצד שני, אינו יכול לערב, כיוון שאינו מודה בעירוב, והמ"ב אומר, שגם אם הוא ישתתף בעירוב, זה לא חל, ולאו דווקא צדוקי, אלא הוא הדין כל יהודי שמודה בכל התורה כולה, וכופר בעירוב, א"א לערב איתו.

מקשה המ"ב, הרי כפי המבואר בסעיף ג', שישראל מומר, דהיינו שעובד ע"ז, או ישראל שמחלל שבתות בפרהסיא אפילו באיסור דרבנן בלבד, דינו כגוי, ויועיל רק שכירות מקום, א"כ, הצדוקים שכופרים בתורה שבע"פ, בוודאי שהוא מחלל שבת באיסור דרבנן בפרהסיא, וא"כ, איך הוא יכול לבטל את רשותו, והרי דינו צריך להיות כמו גוי, שמועיל רק שכירות אבל לא ביטול רשות, ובוודאי לא עירוב?

מתרץ המ"ב, שהצדוקי הוא אנוס, כיוון שמנהג אבותיו בידו, ולכן אינו מוגדר כמומר, אבל לדעת כמה פוסקים, אה"נ והוא כישראל אחר שמחלל שבת אפילו בפרהסיא אפילו באיסור דרבנן בלבד, שדינו כגוי, ומועילה רק שכירות.

כותי הרי הוא כשאר עכו"ם ואין לו תקנה אלא בשכירות.

ישראל שעובד ע"ז ואפילו בצנעה, או ישראל שמומר לחלל שבתות בפרהסיא אפילו באיסור דרבנן, הרי הוא כגוי, כיוון שעוון זה חמור כמו עובד ע"ז, ודווקא כשרגיל בזה, אבל בפעם אחת, אינו מומר, וי"א, שגם בפעם אחת שחילל שבת בפרהסיא, דינו כמומר,

פרהסיא – נקרא כאשר חילל בפני עשרה יהודים, או שחילל בצנעה, אבל הוא ידע שהחילול יתפרסם לפני עשרה יהודים, ונקרא מומר לכל התורה כולה, וכעובד ע"ז, וזה דווקא כשעובר לתיאבון, אבל להכעיס, אפילו בצנעה דינו כעכו"ם.

צנעה -  נקרא כאשר מתבייש לעשות האיסור בפני אדם גדול, אפילו שעושה בפני כמה אנשים שאינם גדולים.

קבוצת יהודים שעירבו יחד במשך שנה שלמה, ובמשך השנה יהודי אחד המיר את דתו, מכאן ואילך העירוב בטל, ולא אומרים 'הואיל והותרה, הותרה', ויחול העירוב עד סוף השנה, אלא כל שבת ושבת, היא יחידה בפני עצמה, ואם יש לבית שני פתחים, פתח אחד לחצר היהודים, ופתח שני לחצר הגויים, והמיר את דתו, הדין הוא, שאנחנו שולחים אותו לחצר של הגויים, ואינו אוסר את היהודים, ומבאר המ"ב, שהטעם הא משום שכופים על מידת סדום, ועוד, דאם המיר את דתו, כנראה שהוא חבר של הגויים.

ה'דיל' המרגש שהפתיע את חברי ועדת תכנון ובניה בביתר עילית
כשהמדע המשוכלל הצליח במקרה לכוון לדברי התורה הקדושה...
"התעוררתי בבהלה מהחלום. ידעתי שאין זה סתם דמיון!"
הבבא סאלי זי"ע החל לצעוק: "מדוע נכנסת? מי התיר לך לבוא כאן?"...
כשביקשו מהאחים וולפסון להוריד את הכיפה לפני פגישה עם טייקון...
צעקתי שתי מילים: "רבי אלימלך!"
הוא נזרק בכל אבריו והחל לזעוק. פחד אלוקים! הנקודה היהודית שבקרבו הוצתה באחת...
הוא החליט לוותר על אף שהצדק היה עימו, ומיד יצאו כולם מן המים. ואז התגלה הנס הגדול...
"הנה ימים באים... ומלאה הארץ דעה את ה'"- קליפ מסכם: מעמדי סיום הש''ס דרשו ברחבי תבל
בנס שם לב שהאוטובוס מתקרב לתחנה. מה ההתמדה הזאת? - שאלתי אותו. "עושים אצלנו מצ'ינג", הסביר לי...
בדרך אגב שאל הרב פוקס: "ומה תעשו עכשיו עם ארבע זוגות תפילין לאחר שכבר רכשתם חדשות?"
החלום שמסעיר את הציבור החרדי
"לפעמים השערות ממש סומרות מעוצמת הנס!"
"הוא צועק לי: אתה לא תאמין!"
אמירת פרשת המן – סגולה או תזכורת?
"גם אני התארגנתי בשקט", מספר חיים לאמו המצומררת, "ויצאנו לנתב"ג. בדרך נכנסנו למאפיה"
ב-2:30 מישהו העיר אותו, שם על הספסל. הוא תיאר לעצמו שמדובר במשטרה... אבל לא!
איך תוכל להסתלק מן העולם בלא לשוב בתשובה?
בדרך חזור, האברך שלצדי מקבל טלפון מ'מעייני הישועה. "הבחור שלך יכול להשתחרר", אומרים לו...
"אמרתי לעצמי: אולי 'הדף היומי' גורם לה לבכות?"...
מה גרם למיליארדים בעולם להעריץ את ביל קלינטון?
צפו: סיפורו המרגש של חתן "קניין ש"ס" ביוהנסבורג הרה"ג רבי ארן כהן שליט"א
צפו בקליפ מסכם מ"שבת דרשו" באוקספורד שבאנגליה
חסר אונים צנח על כסא מזדמן, ואז נזכר פתאום במענה שקיבל מהגר"ח קנייבסקי: "עמלק"!
סיום הש"ס של דרשו באצטדיון ''דום דה פריז''
תיאור חי מהמעמד המרטיט של הכנסיה הגדולה הראשונה בוינה, ודבריו של מרן ה'חפץ חיים' זי"ע
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
"יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

תגובה אחת

 1. יהושע לייב פלטניק הגב

  שיעורים בוידיאו
  בוקר טוב.
  כתבתי לכם על זה בעבר: אני מכין את השיעורים שאני מוסר אחרי הקשבה לשיעורים המצוינים והברורים של הרב זילברשטיין שליט"א.
  יש לי צורך (אולי רק לי, אולי לא) בשיעורים שיהיו מוכנים לפחות שבוע וחצי קדימה. זאת משום שהשיעורים שאני נותן מבוססים על שבועיים וחצי לימוד – שבוע וחצי חזרה, ולכן הייתי שמח אם אמנם האתר יעלה אוטומטית את השיעור של התאריך הנוכחי לטובת כל הגולשים, אך שתהיה אפשרות לדפדף לשיעורים הבאים. זה יכול גם לעזור למי שמעוניין להכין לשבוע מראש, לדוגמא.
  יישר כחכם ותזכו למצוות.

פוסטים נוספים