האם יש מצווה להשתדל לראות מלכי אומות העולם?

הדף היומי בהלכה ו' בסיון סימן רכ"ד סעיף ו' עד סימן רכ"ה

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רכ"ד סעיף ז'

- דיני ברכות פרטיות -

מה מברך כאשר רואה חכמי עכו"ם? מהו התנאי שמברך על מלך? | מה הדין כאשר יודע שהמלך נמצא ואינו רואהו? | מצווה להשתדל לראות מלך | ראה אותו הדבר בתוך ל' יום | ראה בתוך ל' מלך אחר האם מברך? | ראה בתוך ל' יום את אותו מלך עם יותר כבוד וגבורה, האם מברך שוב? | האם סומא יכול לברך ברכות אלו?

אדם שראה חכמי אומות העולם עכו"ם שחכמים בחכמות העולם, מברך "שנתן מחכמתו לבשר ודם", וזה שונה מחכמי ישראל שמברכים "שחלק", ומבאר המ"ב, כיוון שהקב"ה כביכול חלק את עצמו ונתן להם, אבל חכמי אוה"ע לא שייך לומר עליהם "שחלק".

המ"ב מוסיף, שזה הכל כאשר הם חכמים בחכמות אמיתיות, אבל כשהם חכמים בחכמי דתם לא מברכים על זה.

סעיף ח'

על מלכי ישראל אומר "שחלק מכבודו ליראיו", ועל מלכי אוה"ע "שנתן מכבודו לבשר ודם" א"כ שוב רואים את ההבדל שראינו לעיל.

המ"ב מוסיף, שלא צריך לראות אותם כדי לברך, אלא מספיק שהוא יודע שהם נמצאים כאן, ומביא מהפמ"ג שדן בסומא שלא ראה מאורות מימיו, ואומר שבכה"ג יברך בלא שם ומלכות.

לאו דווקא מלך, אלא ה"ה שלטון שיכול להרוג ואין מי שיכול לבטל דבריו, מברך עליו ברכה זו, וכן אם המלך ממנה שרים שהם אחראים על מדינות מסוימות, מברכים ללא שם ומלכות.

סעיף ט'

מצווה להשתדל לראות מלכים ואפי' של אומות העולם, והמ"ב מוסיף, שמותר לכהן לצורך כך לעבור על טומאה דרבנן של עכו"ם וכ"ש מלכי ישראל, ואם ראה אותם פעם אחת, אין לו לבטל מלימודו לצורך ראייתם פעם נוספת, אא"כ המלך בא בפעם השנייה בכבוד גדול יותר ובחיל גדול ובגבורה יותר חזקה שאז יש עניין לראות בכבודו.

סעיף י'

הרואה בתי ישראל בישובן כגון ביישוב בית שני, אומר בא"ה אמ"ה מציב גבול אלמנה", והרואה בחורבנן אומר "ברוך דיין האמת".

המ"ב מביא ב' שיטות בראשונים לעניין "מציב גבול אלמנה", האם זה הולך גם על בתים פרטיים של יהודים, י"א דווקא בזמן בית שני, וי"א שאפילו בזמן הזה, וי"א שזה לא הולך על בתים פרטיים אלא על בתי כנסיות שעומדים על משמרתם ביופיים ובהדרם.

סעיף י"א

הרואה בתי עכו"ם ביישובן אומר "בית גאים יסח ה'" ובחורבנן "קל נקמות ה'", וגם בזה זה יהיה תלוי בשיטות לעניין בתי ישראל, אם אנחנו אומרים שבישראל גם על בתים פרטיים מברך, כך גם לעניין גויים, אבל אם זה רק על בתי כנסיות, כך אצל גוים רק על בתי תיפלה שלהם.

סעיף י"ב

הרואה קברי ישראל אומר "אשר יצר אתכם בדין" והמ"ב אומר שי"א שמברך לכל הפחות על שני קברים, ועל קברי עכו"ם אומר "בושה אמכם".

סעיף י"ג

כל ברכות הראיה אם חזר וראה אותו דבר תוך ל' יום לא חוזר ומברך.

המ"ב דן באם ראה מלך אחר או בית קברות אחר בתוך ל' יום האם חוזר ומברך, ומביא שנחלקו וסב"ל ולא מברכים.    

"אני לא מכין כעת שלש כוסות תה, ושזה יהיה לעילוי נשמות ילדיי!"...
לאכזבתו לא היה גבול. הוא טלפן מיד לגיסו, ואמר לו - ״צריך לעשות 'לחיים'!"...
"מחר תבוא, אף אחד לא יידע מזה!"
"הרֶגַע! עם המזוודות הלא מסודרות - בא לישיבה ללמוד! כל השאר כבר יסודר..."
כשמרן הגראי''ל שטיינמן נשאל מדוע הוא לא משפץ את הבית שלו
שאל מרן: "ומי אמר שכאשר יש מגפה לובשים מסכה?"
כשהסטודנט המצטיין סירב להיבחן בשבת ונקרא לחדרו של דיקן האוניברסיטה
כששאלו אותו איך הוא מסוגל, הוא ענה: "יש לי שריפה במח!"
"זכינו שיש עכשיו יותר תורה!"
כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
תשובה נחרצת ומפתיעה שענה מרן הגר"ח שליט״א
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים