אדם שכתב בשבת באנגלית האם חייב משום כותב?

י"א בטבת תשע"ט - סימן ש"מ- מאמצע סעיף ד' הגה "אבל מותר"- אמצע הסעיף במ"ב דין ז' "הכותב בשמאל"

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם מותר לכתוב על עלים של ירקות?מדוע הכותב על בשרו חייב והרי זה לא מתקיים? ומה הדין באופן שחזר וכתב שוב על אותיות שכבר כתובות?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן ש"מ סעיף ד' במ"ב ס"ק כ"ב אותיות א' – ו' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

א. השו"ע קיצר בעניינים שנוגעים למלאכת מוחק וכותב, ובמ"ב בס"ק כ"ב מרחיב את הדברים ואומר, שבכדי להתחייב מדאורייתא על מלאכות אלו, וכדי להתחייב על מלאכת מוחק, צריך שימחוק כתב שמתקיים, וזה כולל שני דברים: א. שהכתיבה תיעשה מחומר המתקיים כגון דיו, ולא מדבר שאינו מתקיים כגון משקין של פירות. ב. הכתיבה תהיה ע"ג דבר המתקיים כגון קלף או נייר, ולא ע"ג דבר שאינו מתקיים כגון ע"ג עלי ירקות, ובכ"ז, אע"פ שמדאורייתא אין חיוב בזה, אבל מדרבנן גם כאשר הכתב אינו מתקיים, יש בזה איסור, וגם בתרתי לגריעותא, דהיינו, בכתיבה בדבר שאינו מתקיים ע"ג דבר שאינו מתקיים, כגון שכתב בשאר משקין ע"ג עלי ירקות, מדרבנן חייב.

ב. אדם שכתב ע"ג בשרו, חייב, ואע"פ שזה לא מתקיים, וטעם החיוב הוא, כיוון שבאופן עקרוני הוא כתב המתקיים, אלא שחמימות הבשר מוחקת את הכתב, ודומה הדבר לאדם שכתב בשבת ומישהו מחק את הכתיבה ביום ראשון, שוודאי שחייב, א"כ כך בכתב ע"ג בשרו, חייב.

ג. באופן עקרוני, כאשר האותיות כתובות, גם אם הוא אח"כ כותב שוב את האותיות, פטור, כיוון שלא עשה כלום, אבל כאשר הכתיבה הראשונה כתובה בחומר פחות טוב, כגון בסיקרא, ועל גביה הוא כותב בחומר יותר טוב כגון בדיו, בכתיבה השנייה הוא מתחייב שתיים, גם משום כותב שהרי כתב בדיו, וגם משום מוחק, שהרי בכתיבה השנייה מחק את הכתיבה הראשונה, ואם כתב בסיקרא ע"ג דיו, לא חייב משום כותב, כיוון שהכתב היה קיים, ולא משום מוחק, כיוון שזה קלקול.

ד. חיוב במלאכת כותב הוא רק בשתי אותיות, ואם כותב אות אחת גדולה, אע"פ שיש בה שיעור שתי אותיות, פטור, כיוון שבפועל היא אות אחת, ואפילו שכתב אותה סמוך לאות שהייתה כתובה כבר, פטור על כתיבתה, ויש אופן אחד שחייב בכתיבת אות אחת, והוא, בס"ת שחסר אות אחת בלבד, וכתב את אותה אות ובכך השלים את כל הס"ת, ממילא היא אות חשובה, ולכן חייב, וכן באופן שהיה כתוב אות ח' בכתב אשורית, דהיינו שהוא מורכב משני זייני"ן וגג מלמעלה, והגיה ומחק את הגג העליון, חייב.

אדם שכתב אות אחת, כגון אות מ"ם ועשה עליה קו למעלה, כדי שזה יסומן כהתחלה של מילה כגון 'מעשה', א כדי שזה יסמן מספר, דהיינו, ארבעים, פטור, כיוון שלא כתב שתי אותיות, ובאופן שבטעות כתב שתי אותיות, כגון מ"ם המורכבת מכ"ף וא"ו, ויצא לו כ"ף ווא"ו, פטור, כיוון שלא נתכוון לכך.

ה. כתיבה בכל לשון ובכל כתיבה, חייב בשתי אותיות.

ו. אדם שכתב אות אחת בספר אחד, ואות שנייה בספר אחר, אם אפשר לקרב אותם אחד לשני והם יקראו, חייב, ואם לאו, פטור.

בדרך לצפת? 7 הדברות למטייל בשווייץ של ישראל
'פותחים את היום' בתפילה לרפואת חולי הקורונה
מאות נופשים במלון באלפים, גילו שהם מוחזקים כבני ערובה...
למעלה מ-200 כהנים במעמד 'ברכת הכהנים' בביהכנ"ס בהר נוף
המצגת המיוחדת של 'דרשו' לקראת תחילת לימוד 'עירובין'
אנחנו לא 'עוקפים' אותו בשעה שאנו נהנים...
רבינו שליט"א: "צריך לנסוע, זה בריא! ואדרבא מי שלומד הרבה הוא הצריך לנסוע!"
המצב תקוע? - תערבב!
מראה פנים עגמגם כזה, המזכיר מטבל של חריסה מוחמצת...
לא מתנה, לא הלוואה, אז איך משיג אברך מן השורה 200 אלף דולר?
כיצד מומלץ להתנהג כששוטר תנועה עוצר אתכם באמצע הדרך
"החלטתי שלא יעבור עלי יום ללא עשיית טובה ליהודי!"
איך קרה שהחבר שלי ''הרוויח'' 500 שקל בזכות דו''ח חניה שאני קיבלתי
"אפשר בגלידה להתקרב לעבודת ה'!"
יוצאים לצימר? ככה תעשו את זה נכון
סיפור השגחה מדהים: ניצל ממוות בטוח 'בזכות' תאונה...
האשה שחזרה לחיים בריאים בזכות נגיף הקורונה
החפץ חיים, הקשיב לקריאת המכתב, ואמר שעל פי התיאור, יתכן מאוד שכלי זהב אלו הם כלי הקודש מבית המקדש
מאות בני ישיבות התכנסו ל'קעמפ חיזוק' מיוחד שנמשך על פני יום שלם בעיר סרסל שבפרברי פריז
מדוע אנשים פוחדים מביאת המשיח?
גדולי ישראל מזהירים: "להימנע מלהשתתף באירועים מלבד בני המשפחה הקרובים!"
האזינו: עשרות הרצאות לתשעה באב
כלי המקדש שהתגלו במערה, וילד בן 14 שמבצע עסקת נדל"ן מוצלחת
מוזיקאי עולמי עטור פרסים מקבץ נדבות עם כינור ששווה מיליונים...
התכנית הבינלאומית של 'דרשו' יוצאת לדרך: עשרות אלפי בני ישיבות מרחבי תבל בלימוד משותף
הבן התחתן בלייקווד, האבא רקד במלבורן...
מה לומר למי שחושש לצאת מביתו שמא יפגע בו הנגיף?
הורדת מסכה? - הורדת סטנדר מהיכלי הישיבות!
השלטונות מורידים לחץ...
בורו פארק: מה עושה יהודי חרדי בתוך שלולית ענק?
אני מסתכל במד-חום והמספרים קופצים בקצב מבהיל: 40, 41, 42... המכשיר מסמן שמד המעלות הגיע למקסימום
"חשבתי שהקב"ה שומע רק תפילות של חרדים..."
שער חניה חשמלי כמעט הוכנס לבידוד...
מפתיע: מיהו המאושר שזכה לקבל את שעון היד המיוחס שירש האדמו"ר רבי אלעזר אבוחצירא זצ"ל מאביו הק' ה'בבא מאיר' זי"ע?
''אני לא מאשימה אף אחד. יש כאלה שהעדיפו לשלוח את הילד לגן''
היוזמה הבינלאומית למשבר הקורונה:
מהו סוד סגולותיה של הרבנית קניבסקי ע"ה?
לפתע שמע מאחוריו: "עצור!". היה זה קצין רומני ובידו אקדח. "מה מעשיך?! האם אתה מכשף?!"
"ישב אצלי יהודי ובכה בדמעות שליש. כמעט ברור לו שהוא הדביק מישהו שנפטר לבית עולמו"...
מרן הגאון רבי אהרון יהודה לייב שטינמן זצוק"ל: "היכול אחד שאינו עושה כלום להיקרא 'מחנך'?"
חיוורון פשט לפתע על פני הקצין. מחט העירוי נעלמה! בשבריר שנייה הבין את המשמעות...
הספר צנח מארון הספרים לרצפה, ונפתח בדיוק ב...
מה אפשר לומר לאלו שמפחדים? - מרן שר התורה שליט"א בהתייחסות לענייני השעה
גל ראשון גל שני...
''למחרת הגעתי לשיעור, ולא היתה לי ולו הזמנה אחת לאותו היום''
''כבר 14 שנים הוא נוסע במסלול קבוע, ומעולם לא טעה...''
שוהים בבידוד? פסק ההלכה של מרן הגר''ח קנייבסקי לגבי שמיעת מוזיקה
"אלה מסעי" - מפגש מרתק ומרגש שהוביל פתאני מאפגניסטן לשוב לחיק היהדות
מרן רה''י הגרי''ג אדלשטיין שליט''א: ''חיוב גמור לשמור על כללי הזהירות''
מה כבר אפשר להספיק בתור לתספורת?
מי חייב לשלם את עלות השניצלים?
מדוע חדשות – נייעס, זה משהו 'רע'? ולמה אנחנו שמחים שאנחנו סוף סוף בדיכאון?!
האם חולה קורונה חייב לצום בי"ז בתמוז?
לא כל מי שיש לו קול יפה, יכול להיות זמר...
בקבוק היין שהתנפץ באזרבייג'אן
הגביר הכין 50 אלף דולר במזומן (שווה ערך למיליון דולר בימינו). כשהגיע אל הרבי הופתע לגלות...
התפללתי שהאדמה תבלע אותי, אבל שום נס לא קרה. הרבי הגיע, בדק בכיס, גילה את השעון ו...
"הוא מכר את הממתקים של משלוחי המנות, קנה נקניקיות ומוכר בחמישה שקלים. 'קופיקס' נהיה לנו..."
האשה מברוקלין שהצליחה לבטל את נאומו השבועי של נשיא ארה''ב
מה חיפש החגב בביתו של מרן הגר''ח קנייבסקי
המזוודה של מרן הגראי''ל שטיינמן בדרך לארה''ב
"הורי פחדו שאצא לטיולים. במקום להתבכיין הייתי יושב וקורא מהבוקר עד הערב''
כשחבר מועצת העיר הקריא 'חפץ חיים' באוזני ראש העיר
''הרסת לנו את החיים! עכשיו אתה מגיע לבקש סליחה?"
זמני צום שבעה עשר בתמוז תשפ 2020
''אני לא ממהר לחתום... הראשון שיהיה פה עם כל הכסף במזומן - זוכה בדירה!''
התגלה סליק ירדני מימי מלחמת ששת הימים
החליט 'משום מה' לתת לאברך פלוני 400 ש"ח...
'ודיברת בם’. בם? ראשי תיבות 'בלי מסיכה'...
גל של מכחישי סכנה: ריקודים עם הנגיף
אין להיבדק ביום שישי, ואסור לענות לטלפון בשבת
"לבישת מסיכה בזמנים האלו חובה גמורה... ועוון הוא להימנע מלבישתה!"
מבודד יקר, למה אתה לא יוצא מהבית? כי ביבי לא מרשה?
צפו: הגאון רבי משה פיינשטיין זצוק"ל, בתפילת שחרית
כששמע הרבי שבחו"ל יש פשקווילים נגדו, אמר: "אזוי?! תביאו לי את הפתק, גם אני רוצה לחתום"...
התרגשתי עד דמעות. "תראו" - אמרתי לילדים והצבעתי על החלונות - "אתם רואים את הבתים המוארים?''
"אסור להכנס לפחדים, אבל חובה להיערך ולהשמר!"
מתפלל לבנים תלמידי חכמים?
לזה לא שמנו לב...
''יתכן והייתי מנהיג בכל הישיבות את 'שיטת קלם' שבה הבחורים הם שמנקים את בית המדרש''
''לא משנה היכן שהה באותו רגע, ההעברה הייתה מתבצעת מיד''
מדוע בנו של הגר''ש וואזנר זצ"ל בירך על אביו 'שהחיינו' בבית החולים?
הגר''ש ואזנר ורעייתו קפצו מהאוניה והחלו לשחות לכיוון החוף
בזכות המסכה: ישיבה שלימה ניצלה מהדבקה
מה ענה החפץ חיים לאברך שהתלונן שאינו מצליח ללמוד מספיק?
כשרבי משה בלוי נפגש עם מלך הולנד
לא רק שלא קיבל פיצויים על השריפה, אלא עוד הוגשה נגדו תביעה...
(לא) מדברים על הכול!
תגלית היסטורית מרגשת את העולם היהודי
אהרלה סמט ואידיש נחת - דרשו "לא לנו ודאווענען"
דרשו במבצע ייחודי: סיפורי חיזוק מתקופת הקורונה
אלעד: העיר הראשונה בישראל שתספק חשמל כשר בשבתות וימים טובים
''לאחר ההלוויה נגלה הרב קהלני אל בנו בחלום, ואמר לו דברים מבהילים''
ביטחון עצמי - גאווה?

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים