ספר שהדפים שבו מחוברים האם מותר להפרידם בשבת?

י"ח בטבת תשע"ט - סימן ש"מ- סעיף י"ד- סוף הסימן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמהי הגדרת מלאכת תופר?האם מותר להדביק שני דפים יחד? ומה הדין כאשר נדבקו דפים ע"י לכלוך ורוצה להפרידם בשבת?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן ש"מ סעיף י"ד במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

הגדרת מלאכת תופר היא, חיבור של שני דברים להיותם אחד, ומלאכה זו שייכת גם כאשר מחבר שני חלקים ע"י הדבקה, וכן שייכת מלאכה זו לא רק כשמחבר שני בגדים, אלא גם כאשר מחבר שני דברים אחרים, כגון באופן שמחבר שני עצים.

מלאכת קורע היא כאשר אדם עושה פעולה הפוכה ממלאכת תופר, דהיינו שמפריד שני דברים שהיו מחוברים, ומלאכת קורע באופן עקרוני היא מלאכה של קלקול, וחיוב על מלאכת קורע הוא רק כאשר יש תיקון בעצם הקריעה, אמנם לשון המשנה היא 'קורע ע"מ לתפור' שמזה לכאורה משמע שחייב על קורע רק כאשר דעתו לתפור, אבל הבה"ל מוכיח, שלאו דווקא, אלא ה"ה קורע ע"מ לתקן, יש בזה משום מלאכת קורע, והעיקר שלא יהיה קלקול.

אדם שמדביק שני ניירות נפרדים, יש בזה משום מלאכת תופר, והמפרק ניירות דבוקים או עורות דבוקים ולא נתכוון לקלקל בלבד, הרי זה תולדת קורע, וחייב.

אומר המ"ב, כאשר אדם מפריד דפים שנדבקו, אמנם הוא חייב משום מלאכת קורע, זה הכל כאשר כוונתו להדביק את הדפים, אבל שני דפים שנדבקו בספר ע"י שעווה או לכלוך וכיו"ב, אין איסור במה שהוא מפריד אותם, כיוון שהדבקה זו לא נעשתה לקיום, וגם לא היה כוונה להדביק אותם, ולכן, מותר להפריד שני דפים שנדבקו מאליהם, אבל אסור לחתוך דפים מחוברים בספר חדש, ואם הפריד את הדפים, יש בזה משום מלאכת מכה בפטיש.

כאשר אדם מדביק, שיעור ההדבקה להתחייב במלאכת תופר הוא שידביק שיעור שני תפירות, ושיעור המחייב במלאכת קורע, מבואר בבה"ל, שמספיק שקורע קריעה שיש בה תיקון, ובזה מתחייב משום מלאכת קורע.

הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים