מוקצה מונח במגירת השולחן – האם מותר לטלטל את השולחן?

הדף היומי בהלכה ז' סיון- סימן ש"י מאמצע סעיף ז' הגה "אבל אם" עד סוף הסימן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אטלטול שולחן שיש בו מגירה עם מוקצה

כיס התפור לבגד ויש בתוכו כסף, האם יש נפק"מ כיצד הוא תפור בבגד לעניין ההיתר לטלטלו? כלי שמונח בו דבר המותר ודבר האסור, האם יש היתר לטלטלו? ובאופן שמותר לטלטל כלי עם דבר היתר דבר איסור, יש עניין בכל אופן לנער את המוקצה? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן ש"י סוף סעיף ז' ברמ"א – סעיף ח' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

הרמ"א עוסק בבגד שיש בו כיס ובתוכו יש מעות או דבר מוקצה, האם הבגד נעשה בסיס למוקצה, או שאינו נעשה בסיס למוקצה ומותר בטלטול? לפי איך שכותב המ"ב (בס"ק ל') יוצא כך, יש הבדל בין אם הכיס כולו תפור לבגד, דהיינו, גם מצידי הכיס, או שרק פי הכיס תפור לבגד וכל הכיס תלוי בבגד, שבבגד כזה שרק פי הכיס תפור בבגד ושאר הכיס תלוי בבגד וכמו שמצוי בכיס של מכנסיים, אין הבגד נעשה בסיס למוקצה שבתוכו והבגד מותר בטלטול, ואפילו הניח בו את המוקצה מדעת, אבל אם הכיס כולו תפור לבגד מכל צדדיו כמו שמצוי בכיס של חולצה, א"כ הוא חלק מהבגד, ובזה הבגד נעשה בסיס למוקצה, ואם זה הונח מדעת, הבגד כולו אסור בטלטול, ומוסיף עוד המ"ב (בס"ק ל"א) שגם כאשר פי הכיס תפור לבגד שאז אנחנו אומרים שמכיוון שכל הכיס תלוי ולא כל צידי הכיס תפורים לבגד שהבגד לא נעשה בסיס מוקצה שבכיס, זה הכל כאשר הכיס תפור בבגד, אבל כיס שקשור בבגד באופן שאפשר להתיר את הכיס מהבגד, בזה גם אם פי הכיס בלבד קשור לבגד ושאר הכיס בגד אסור בטלטול, כיוון שאנחנו רואים את הבגד והכיס כשני דברים שונים, הכיס לא מתבטל לבגד, וממילא הבגד בסיס למעות שבכיס, וכן מגירה שבתוך שולחן, אם המגירה נשלפת מהשולחן, אז אנחנו רואים את המגירה והשולחן כשני דברים שונים, וממילא השולחן אסור בטלטול אם יש במגירה דבר מוקצה, אא"כ המוקצה הוא חסר ערך כגון כמה פרוטות וכדו', שמחמת זה אין השולחן נעשה בסיס לזה, וזה הכל במגירה שמיועדת לאיסור, אבל אם המגירה מיועדת לדבר היתר אלא שלפי שעה הניחו שם דבר איסור, השולחן הוא בסיס לאיסור ולהיתר, דהיינו, בסיס למגירה שהיא היתר, ולאיסור שבתוך המגירה, ומותר בטלטול.

כלי שהוא בסיס לאיסור ולהיתר, כגון, מחתה ששמו בתוכה אפר (שלא נעשה בשבת, דא"כ הוי 'נולד' ואסור) שהאפר אינו מוקצה כיוון שראוי לכסות בו צואה או רוק, וכן יש במחתה שברי עצים שהם מוקצה, מבואר בשו"ע, שבאופן שההיתר יותר חשוב מהאיסור, ההיתר הוא העיקרי, והאיסור טפל אליו ומותר לטלטל את המחתה, ואם האיסור וההיתר שווים בחשיבותם, וכ"ש אם האיסור חשיבותו מרובה מההיתר, אסור לטלטל את המחתה, אבל אם ההיתר יותר חשוב, האיסור בטל כלפי ההיתר, ונחשב הדבר שהמחתה בסיס להיתר ולא לאיסור, והיא מותרת בטלטול, וחשיבות הדבר נמדדת לפי האדם עצמו ולא לפי העולם, ולכן אם בעיניו ההיתר חשוב יותר, זה נחשב בסיס להיתר ומותר בטלטול.

גם אם אנחנו מחליטים שהמחתה מוגדרת כבסיס להיתר ולא לאיסור, בכ"ז אם יש אפשרות לנער את האיסור בלבד או את האיסור עם ההיתר כאשר הוא צריך את המחתה, חייב לנער, אבל באופן שלא יכול לנער, אין המחתה נחשבת למוקצה, ואומר המ"ב, שאם האיסור בלבד היה על המחתה מבעו"י בכניסת שבת, ובמשך השבת הניח את ההיתר, לא יועיל, כי המחתה נהפכה להיות בסיס לדבר האסור בבהשמ"ש של שבת, ובאופן שלא היה שום דבר על המחתה בער"ש, ובשבת הונח עליה האיסור, ואח"כ הונח עליה ההיתר, מותרת לטלטל את המחתה ואינה בסיס, כי אין מוקצה לחצי שבת.

"הנה ימים באים... ומלאה הארץ דעה את ה'"- קליפ מסכם: מעמדי סיום הש''ס דרשו ברחבי תבל
בנס שם לב שהאוטובוס מתקרב לתחנה. מה ההתמדה הזאת? - שאלתי אותו. "עושים אצלנו מצ'ינג", הסביר לי...
בדרך אגב שאל הרב פוקס: "ומה תעשו עכשיו עם ארבע זוגות תפילין לאחר שכבר רכשתם חדשות?"
החלום שמסעיר את הציבור החרדי
"לפעמים השערות ממש סומרות מעוצמת הנס!"
"הוא צועק לי: אתה לא תאמין!"
אמירת פרשת המן – סגולה או תזכורת?
"גם אני התארגנתי בשקט", מספר חיים לאמו המצומררת, "ויצאנו לנתב"ג. בדרך נכנסנו למאפיה"
ב-2:30 מישהו העיר אותו, שם על הספסל. הוא תיאר לעצמו שמדובר במשטרה... אבל לא!
איך תוכל להסתלק מן העולם בלא לשוב בתשובה?
בדרך חזור, האברך שלצדי מקבל טלפון מ'מעייני הישועה. "הבחור שלך יכול להשתחרר", אומרים לו...
"אמרתי לעצמי: אולי 'הדף היומי' גורם לה לבכות?"...
מה גרם למיליארדים בעולם להעריץ את ביל קלינטון?
צפו: סיפורו המרגש של חתן "קניין ש"ס" ביוהנסבורג הרה"ג רבי ארן כהן שליט"א
צפו בקליפ מסכם מ"שבת דרשו" באוקספורד שבאנגליה
חסר אונים צנח על כסא מזדמן, ואז נזכר פתאום במענה שקיבל מהגר"ח קנייבסקי: "עמלק"!
סיום הש"ס של דרשו באצטדיון ''דום דה פריז''
תיאור חי מהמעמד המרטיט של הכנסיה הגדולה הראשונה בוינה, ודבריו של מרן ה'חפץ חיים' זי"ע
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים