הדף היומי מסכת חולין דף נא

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מי לא רצה לרדת מהגג?

ציפור שנפלה, האם היא טריפה?
ומי היה "מפטיר" בבית הכנסת של רבינו הקדוש?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף נא

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים