הדף היומי מסכת חולין דף נ

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מי היה חכם בטריפות?

מי היה ראש השוחטים בציפורי?
ואיזו מימרא בגמרא נאמרה בשם "מאן דהוא"

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף נ

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים