הדף היומי בהלכה תקצירים הלכתיים


BLUE נושאים מרכזיים הנלמדים בשבוע זה:

עיתון שיש בו דברי תורה – האם הוא מוקצה?

מדוע אסור לקרוא בשבת כיתוב שתחת תמונה?| האם מותר להסתכל בתמונות בשבת?| עיתון שיש בו דברי תורה – האם הוא מוקצה?

עד מתי אסור להנות ממלאכה שעשה גוי בשבת?

עד מתי אסור להנות ממלאכה שעשה גוי בשבת?| האם מותר לומר לגוי לבשל בשר בכלי חלבי לעצמו?| קריאה לגוי בשבת – האם נחשבת כ'רמז' המותר במקרים מסוימים?

כל הסיבות והטעמים על איסורי 'מוקצה' בשבת?

האם מותר להזיז בשבת ארון כבד? ומה לגבי טלטול דפים צבעוניים? • מהנלמד היום ב'דף היומי בהלכה'

באיזה אופן מותר לטלטל מוקצה באמצעות הרגל?

האם מותר להשתמש בסיר בישול כמיכל אחסון בשבת?| מי שנטל לידו מוקצה בשגגה – האם רשאי להמשיך ולטלטלו?| באיזה אופן מותר לטלטל מוקצה באמצעות הרגל?

כיצד יש לנהוג במקרה שתיק התפילין נפל לארץ בשבת?

כיצד יש לנהוג במקרה שתיק התפילין נפל לארץ בשבת?


ORANGE החומר הנלמד בשבועות האחרונים: