הדף היומי בהלכה תקצירים הלכתיים


BLUE נושאים מרכזיים הנלמדים בשבוע זה:

איך יתכן שאדם קידש כראוי ושתה את הכמוּת הנדרשת ובכל זאת לא יצא ידי חובה?

המחלוקת המפורסמת בנוגע להתקטנות הביצה בזמננו| מהי הכרעת ההלכה בין 'השיעור הגדול' ל'שיעור הקטן'?

מדוע בקידוש של שבת בבוקר אין צורך שהמקדֵּש ישתה מהיין?

האם צריך שכל השומעים יטעמו מיֵין הקידוש?| האם יוצאים ידי חובת קידוש כששתה את היין אדם שכבר קידש?

כיצד יש לנהוג כשהיין של קידוש נשפך לפני ששתו ממנו?

האם מותר לשומעים לדבר לפני שהמקדש סיים לשתות?| לאחר הקידוש התגלה שהגביע מכיל מים – האם צריך לקדש שנית?

יין שעמד בבקבוק פתוח במקרר – האם כשר לקידוש?

מדוע ניתן לקדש על מיץ ענבים?| האם ניתן לקדש על מיץ ענבים מעורב במים?

איזו כמוּת מים ניתן להוסיף ליין של קידוש?

האם ניתן לקדש על יין לבן?| מדוע פיסטור אינו נחשב כבישול לענין יין לקידוש?


ORANGE החומר הנלמד בשבועות האחרונים: