הדף היומי בהלכה תקצירים הלכתיים


BLUE נושאים מרכזיים הנלמדים בשבוע זה:

האם מותר לצאת בשבת לרשות הרבים עם תווית של מכבסה?

האם מותר לצאת בשבת לרשות הרבים עם 'רסן' ליישור שיניים?| האם מותר לצאת בשבת לרשות הרבים עם תווית של מכבסה?| עם איזה כובע גשם ניתן לצאת בשבת לרשות הרבים?

הוצאת קמֵע בשבת לרשות הרבים

הוצאת קמֵע בשבת לרשות הרבים

באיזו צורה צריך ללבוש את הטלית ברשות הרבים?

מה הם 'דרכי האמורי'?| מתי מותר להשתמש ב'דרכי האמורי' לשם רפואה?| באיזו צורה צריך ללבוש את הטלית ברשות הרבים?

האם מותר לצאת לרשות הרבים בשרוולים מקופלים?

האם מותר ללבוש בגד בצורת 'מרזב' ברשות הרבים?| האם מותר לקפל חלקה התחתון של החליפה ברשות הרבים?| האם מותר לצאת לרשות הרבים בשרוולים מקופלים?

באיזה אופן ניתן להתעטף בצעיף ברשות הרבים?

הוצאת חפצים לרשות הרבים בתוך בגד| באיזה אופן ניתן להתעטף בצעיף ברשות הרבים?| התעטפות במגבת ברשות הרבים לאחר הטבילה במקוֶה


ORANGE החומר הנלמד בשבועות האחרונים: