הדף היומי בהלכה תקצירים הלכתיים


BLUE נושאים מרכזיים הנלמדים בשבוע זה:

מהי 'צורת הפתח' הנחשבת כמחיצה?

האם 'צורת הפתח' נחשבת כמחיצה בכל רוחב שהוא? | ב'צורת הפתח' – היכן צריך למַקֵּם את ה'משקוף'?

האם מותר לסייע לגוי לגנוב?

האיסור לסייע לאדם בעשיית עבירה – האם הוא מדאורייתא או מדרבנן? | חפץ הצף על פני המים ברשות הרבים – האם מותר להכניסו לרשות היחיד?

את מי קנסו חכמים שיחזיק את ידו בתנוחה אחת במשך כל השבת?

מי שהושיט ידו לרשות הרבים וחפץ בידו – האם מותר לו להחזיר את ידו? | האם מותר להוציא חפץ מעבר למעקה?

לאיזה טווח אסור לטלטל בשבת ברשות הרבים?

באיזה אופן מותר לאדם לכתחילה לטלטל ברשות הרבים יותר מארבע אמות? | איך אסור לטלטל ברשות הרבים אפילו סנטימטר בודד?

האם ההכנות לקיום מצוַת מילה דוֹחוֹת את השבת?

איך ניתן לטלטל חפץ ברשות הרבים בשבת למרחק של עשרה קילומטרים? | האם מותר להוציא חפץ מרשות היחיד ל'כרמלית'?ORANGE החומר הנלמד בשבועות האחרונים: