הדף היומי בהלכה תקצירים הלכתיים


BLUE נושאים מרכזיים הנלמדים בשבוע זה:

'קוֹרה' מעוּגלת – האם מתירה את המבוי?

התרת מבוי על ידי הנחת 'קוֹרָה' בקצהו| 'לֶחי' שאורכו ארבע אמות – היכן צריך להעמידו?

מהו החוזק הנדרש ל'מעמידים' של 'קוֹרת מבוי'?

מהו החוזק הנדרש ל'קוֹרה' המתירה את ה'מבוי'?| מדוע לא מתחשבים להלכה בכך שהיקפו של עיגול הוא כ־3.14?

שתי 'קוֹרוֹת' העומדות במרחק זו מזו וגבוהות זו מזו – דעת המקֵלים

שתי 'קוֹרוֹת' העומדות במרחק זו מזו וגבוהות זו מזו – דעת המחמירים| 'קוֹרות' שרוחבן המשותף ארבעה טפחים – באיזה אופן מצטרפות להֵחשב כקורה אחת?

התנאים הנדרשים ל'מבוי' כדי להתירו ב'לֶחי' או ב'קוֹרה'

מה הן מידות הטפח ה'מצומצמת' וה'מרוּוחת'?| איזו 'קוֹרה' כשֵׁרה גם כשמניחים אותה בגובה של יותר מעשרים אמה?

האם ניתן להתיר ב'לֶחי' את הטלטול ב'מבוי' שדרים בו גויים?

מדוע לא ניתן להתיר את הטלטול בחצר על ידי 'לֶחי' או 'קוֹרה'?| באיזה מקרה נחשב בית כ'מסדרון' בלבד?ORANGE החומר הנלמד בשבועות האחרונים: