סיכום הלכות שבועי

BLUE סיכום שבועי של שבוע שעבר

קמח שנטפו לתוכו מים – באילו תנאים ניתן לאפות ממנו מצות לפסח

מה הם הנוזלים הגורמים לחימוץ דגן? | ערימות דגן שירד עליהם גשם בשדה – האם ניתן לאפות מהן מצות לפסח?BLUE תקצירי ההלכות משבועות קודמים