סיכום הלכות שבועי

BLUE סיכום שבועי של שבוע שעבר

האם ניתן לישון בסוכה במיטה התחתונה שבמיטת קומתיים?

האם ניתן לתלות נוי סוכה מתחת לסכך? * במה נהג בעל ה'אמרי בינה' לסכך את סוכתו?BLUE תקצירי ההלכות משבועות קודמים