סיכום הלכות שבועי

BLUE סיכום שבועי של שבוע שעבר

היכן מיקומהּ של הלולאה בתפילין של יד?

האם ניתן להניח את התפילין של ראש לכל אורך שיפוע הקדקוד? * האם דין 'אִטֵּר יָד' נקבע לפי טבע האדם או לפי הרגליו העכשוויים?BLUE תקצירי ההלכות משבועות קודמים