סיכום הלכות שבועי

BLUE סיכום שבועי של שבוע שעבר

תקציר שבועי – שמחת תורה

השבוע למדנו: * האם מותר ליהנות מתיעוד אירוע שבוצע בשבת על ידי גוי? * קטן שעשה מלאכה בשבת – האם מותר ליהנות ממנה? * האם מותר לבן חו"ל להשתמש בערבות שנתלשו ביום טוב שני בארץ ישראל? הנאה ממלאכת הגוי בשבת וביום טוב * מלאכה שעשה גוי ביום טוב ראשון – לדעת השולחן ערוך, מותר ליהנות […]BLUE תקצירי ההלכות משבועות קודמים