סיכום הלכות שבועי

BLUE סיכום שבועי של שבוע שעבר

איזה מאכל נוהגים שלא לאכול בליל הסדר?

האם צריך ללעוס את מַצַּת המצוה בליל הסדר? * מתי אומרים 'זכר למקדש' – לפני אכילת ה'כורך' או לאחריה?BLUE תקצירי ההלכות משבועות קודמים