סיכום הלכות שבועי

BLUE סיכום שבועי של שבוע שעבר

איזה סוג כלי שוברים ב'תנאים' ואיזה בחופה?

*האם בזמננו צריך לקרוע את הבגדים בראיית ערי יהודה? * מדוע צמים החתן והכלה ביום חופתם?BLUE תקצירי ההלכות משבועות קודמים