הפותח בכל יום – ניוזלטר יומי להורדה


תקציר יומי בהלכה - חודש תמוז תשפ - להורדה

ט"ז תמוז תש"פתקציר יומי בהלכה - חודש תמוז תשפ - להורדה

ט"ו תמוז תש"פתקציר יומי בהלכה - חודש תמוז תשפ - להורדה

י"ד תמוז תש"פתקציר יומי בהלכה - חודש תמוז תשפ - להורדה

י"ג תמוז תש"פתקציר יומי בהלכה - חודש תמוז תשפ - להורדה

י' תמוז תש"פתקציר יומי בהלכה - חודש תמוז תשפ - להורדה

ט' תמוז תש"פתקציר יומי בהלכה - חודש תמוז תשפ - להורדה

ח' תמוז תש"פתקציר יומי בהלכה - חודש תמוז תשפ - להורדה

ז' תמוז תש"פתקציר יומי בהלכה - חודש תמוז תשפ - להורדה

ו' תמוז תש"פתקציר יומי בהלכה - חודש תמוז תשפ - להורדה

ג' תמוז תש"פחודש סיון תש"פ
חודש אייר תש"פ
חודש ניסן תש"פ
חודש חשוון תשע"ט
חודש תשרי תשע"ט
חודש אלול תשע"ח
חודש אב תשע"ח
חודש תמוז תשע"ח
חודש סיון תשע"ח
חודש אייר תשע"ח
חודש ניסן תשע"ח
חודש אדר תשע"ח
חודש שבט תשע"ח
חודש טבת תשע"ח
חודש כסלו תשע"ח
חודש חשון תשע"ח
חודש תשרי תשע"ח
חודש אלול תשע"ז
חודש אב תשע"ז
חודש תמוז תשע"ז
חודש סיון תשע"ז
חודש אייר תשע"ז
חודש ניסן תשע"ז
חודש אדר תשע"ז
חודש שבט תשע"ז
חודש טבת תשע"ז
חודש כסלו תשע"ז
חודש חשון תשע"ז
חודש תשרי תשע"ז
חודש אלול תשע"ו
חודש אב תשע"ו
חודש תמוז תשע"ו
חודש סיון תשע"ו
חודש אייר תשע"ו
חודש ניסן תשע"ו
חודש אדר ב תשע"ו
חודש שבט תשע"ו
חודש אדר א תשע"ו