האם מותר לומר לגוי לעשות מלאכה בשבת ב'שינוי'?

הדף היומי בהלכה כ' באדר - סימן ש"ב סעיף ז'- סעיף ח'
לא מצליח לצפות? לחץ כאן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אניקוי בגדים מלכלוך שעליהם

באיזה אופן מותר להסיר לכלוך מהבגד? ומדוע אסור לגרד את הנעל בציפורן או בסכין? שיעור מעניין בהלכה סימן ש"ב סעיפים ז' – ח' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה' במשנ"ב 'דרשו'

אדם שהבגד שלו התלכלך בטיט מותר לו לשפשף את הבגד רק בחלקו הפנימי כנגד הטיט, ולא בחלקו החיצוני, או לחילופין לגרד את הטיט בציפורן, שאלו אופנים שהוא לא מכבס אותו כדרך כיבוס, אבל כשמשפשף אותו כדרכו יש בזה איסור שדמי ל'מלבן'.

בבה"ל ד"ה 'עליה' כתב, שמדובר כאן רק באופן שמסיר את ממשות הטיט אבל הרושם של הטיט ישאר בבגד ולכן מותר, אבל אדם שמכבס את הבגד לגמרי שלא ישאר בו שום רושם של לכלוך, אסור וכמבואר בסעיף א' שכשמקפיד אסור לנקות את הבגד מעפר או אבק.

 יש אומרים שבכל מקרה אסור לשפשף טיט מהבגד כיוון שזה 'טוחן', שבזה טוחן את הטיט ואע"פ שאין לו צורך בזה, זה מלאכה שא"צ לגופה, ומביא המשנה ברורה, שבמקום כבוד הבריות אפשר להקל ע"י גוי כי זה שבות דשבות.

אין מגרדין בסכין או בציפורן מנעל בין חדש ובין ישן, כיוון שהוא מחליק את עור המנעל, ויש בזה איסור ממחק.

אולי גם יעניין אותך

השארת תגובה