האם מותר להגיד פיטום הקטורת בעל פה

הדף היומי בהלכה ח' בסיון סימן קל"ב סעיף ב' מאמצע הסעיף 'ויש לומר' עד אמצע הסעיף 'ויש שכתבו'
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם מותר להגיד פיטום הקטורת בעל פה?
מדוע לא אומרים שיר של יום בתפילת ערבית?
כמה פעמים ביום צריך להגיד פיטום הקטורת?
כל זה ועוד בשיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א
סימן קל"ב סעיף ב'{בסוף הסעיף}

טעם אמירת פיטום הקטורת | מדוע אומרים אותה בסוף התפילה? | טעם אמירת שיר של יום | למה לא אומרים גם במנחה? | מחלוקת המחבר והרמ"א לענין מחסיר בסמני הקטורת והנ"מ להלכה

הסיבה שאומרים פיטום הקטורת בסוף התפילה היא, דומיא דעבודת בית המקדש, שהיו מקטירים קטורת פעמיים ביום, אחת בבוקר ואחת בערב, ולכן גם בזמננו שאין ביהמ"ק, צריך לומר פיטום הקטורת זכר לעבודת בהמ"ק, פעם אחת בבוקר ופעם אחת בערב.
מק' המ"ב, דלכאו' היה צריך לומר זאת לפני התפילה, ומדוע בשבת ויו"ט אומרים אותה אחרי תפילת מוסף, והרי הקטורת קודמת למוספים, אז היה צריך לומר אותה לפני מוסף?

ומתרץ המ"ב ג' תירוצים. א. כדי להיפטר מן התפילה מתוך דברי תורה. ב. כדי לסלק את הקליפות. {בשם כתבי האר"י} ג. באמת צריך לאומרה פעמיים פעם אחת לפני התפילה ופעם אחת אחרי התפילה. {בשם השל"ה}

שיר של יום עניינו, כמו שהלויים היו אומרים שירה בבהמ"ק על נסכי היין, כך גם היום אומרים שירה פעמיים בשחרית, מק' המ"ב, מדוע לא אומרים שירה גם במנחה, והרי הלוים בבהמ"ק היו אומרים שירה גם על הנסכים שמקריבים בין הערביים, וגם במנחה, ואומר המ"ב, שלגבי הנסכים שהיו מקריבים בין הערביים, לפעמים היו משתהים איתם עד אחרי השקיעה, ואסור לומר שירה אחרי השקיעה, ולכן אומרים היום שירה רק בבוקר ולא בין הערביים.

הרמ"א כותב, שמכיון שאומרים פיטום הקטורת זכר לקטורת שהיתה בזמן בהמ"ק, והרי בהקטרת הקטורת כתוב "אם חיסר אחת מכל סמניה חייב מיתה" אז גם היום שאנחנו אומרים את פיטום הקטורת, שזה זכר להקטרת הקטורת, צריך להזהר שלא לחסר שום דבר מסמני הקטורת, ולכן צריך לאומרה מתוך הכתב, ולכן אומרים אותה רק בשבתות ויו"ט שאז אדם נמצא במנוחה וישוב הדעת, משא"כ ביום חול שאדם טרוד ונחפז ללכת לדרכו, לא אומרים פיטום הקטורת.

המ"ב מביא שהב"י תמה על זה, ואומר שמה שנאמר "אם חיסר אחת מכל סמניה חייב מיתה" זה הולך על הקטרת הקטורת, אבל בזמננו שאנחנו רק אומרים אותה זכר להקטרת הקטורת, זה לא קשור ל מה שנאמר "אם חיסר אחת מכל סמניה חייב מיתה", וכן, זה רק כשאדם במזיד מקטיר קטורת בלי אחד מן הסממנים, אבל אדם שבשוגג טעה והחסיר איזה שהוא סממן, לא חייב מיתה, ולכן אומר הב"י שצריך לומר פיטום הקטורת כל יום ולא רק בשבתות ויו"ט, ואדרבה אומר המ"ב, שמי שאומר רק בשבתות ויו"ט, צריך לומר מתוך הכתב כיון שהוא לא בקי בזה, אבל מי שאומר כל יום, לא צריך לומר מתוך הכתב כיון שהוא בקי בזה.

מה גרם למיליארדים בעולם להעריץ את ביל קלינטון?
צפו: סיפורו המרגש של חתן "קניין ש"ס" ביוהנסבורג הרה"ג רבי ארן כהן שליט"א
צפו בקליפ מסכם מ"שבת דרשו" באוקספורד שבאנגליה
חסר אונים צנח על כסא מזדמן, ואז נזכר פתאום במענה שקיבל מהגר"ח קנייבסקי: "עמלק"!
סיום הש"ס של דרשו באצטדיון ''דום דה פריז''
תיאור חי מהמעמד המרטיט של הכנסיה הגדולה הראשונה בוינה, ודבריו של מרן ה'חפץ חיים' זי"ע
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים