מתי אסור להדליק את השמש בכל סוגי השמנים והפתילות ?

ט"ו בטבת תשפ"ב- סימן תרע"ג- אמצע סעיף א' "ואפילו בליל שבת"
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מדוע מצוה מן המובחר להדליק בשמן זית?ומה הדין בשמן גזול לעניין נר חנוכה?תמצית שיעור הלכה במשנה ברורה הלכות חנוכה במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה' [משנ"ב חלק ו', סימן תרע"ג סעיף א']

שמנים ופתילות להדלקת נר חנוכה

אומר השולחן ערוך, כל השמנים והפתילות, כשרים לנר חנוכה, ומבאר המשנה ברורה, שהחידוש בזה הוא, שאף על פי שלגבי הדלקת נרות שבת הדין הוא, שיש סוגי שמן וסוגי פתילות שאסור להדליק בהם נרות שבת, והיינו, בכאלה שמנים ופתילות שהאור לא נדלק בהם יפה, כי חוששים שמא הוא יתקן את הנר שידלק יפה, על זה משמיע השולחן ערוך, שכל זה אמור לגבי שבת, אבל לגבי נרות חנוכה הדין הוא, שכל השמנים והפתילות ואפילו הפסולים להדלקת נרות שבת, כשרים להדלקת נרות חנוכה, וטעם הדבר מבאר המשנה ברורה, משום שלעניין נר חנוכה, כבתה, אין זקוק לה, ומכיוון שהוא הדליק, נעשה זכר לנס, ונגמרה המצוה, ולכן לא חוששים שיתקן את הפתילות כדי שידלקו יפה, כל זה אמור ביחס לנרות עצמם, אבל ביחס לשמש שמותר להשתמש לאורו, יש חשש שמא יטה, כמו לעניין שבת, ולכן בשבת חנוכה, אסור להדליק אותו בשמנים ופתילות שאסורים בשבת.

מצוה מן המובחר בשמן זית

אף על פי שכל השמנים והפתילות הגרועים כשרים לנר חנוכה, שמן זית מצוה מן המובחר, משום שעל ידי השמן נעשה הנס, ואם שמן זית לא מצוי, מצוה להדליק בשמנים שאורם זך ונקי, ונוהגים במדינות אלו, להדליק בנרות שעווה, משום שאורם צלול כמו שמן, ובכל זאת עדיין מצוה להדליק בשמן, משום שעל ידי השמן נעשה הנס, וכנ"ל.

הדלקת נרות חנוכה בשמן גזול

שמן הגזול, צריך עיון אם כשר לנר חנוכה, ומובא כאן בהערה למשנה ברורה מהדורת 'דרשו', שהספק בזה הוא, שאפילו אם נאמר שבמצוה הבאה בעבירה לא יוצא ידי חובה גם במצוה דרבנן, יכול להיות, שכאשר הוא הדליק את השמן, השמן נאסר בהנאה, וזה נחשב לשינוי מעשה, ובזה הוא קנה את השמן, ואין בזה מצוה הבאה בעבירה.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים

2/67
דילוג לתוכן