הדף היומי מסכת כריתות דף כז

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

בכל כמה זמן היה רבי זירא חוזר על תלמודו?

איזה קרבן יכול להקרב לבטלה? ואיזו הלכה לא נתבקשה בבית המדרש במשך שנים רבות?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת כריתות דף כז

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים