על איזה סוג של שקדים לא מברכים על אכילתם?

הדף היומי בהלכה ל' בשבט מסימן ר"ב אמצע סעיף ד' 'ואם שתאו' עד סעיף ז'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור מרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן ר"ב סעיף ה'

- דיני ברכת פירות האילן -

פרי שהולך וגדל ולא מברכים על אכילתו | ברכת הצלף

בדרך כלל אנחנו יודעים, שכאשר הפרי גדול והגיע למצב האידאלי שלו, מברכים עליו בורא פרי העץ, ואם הוא קטן ולא ראוי לאכילה, לא מברכים עליו בפה"ע, מבואר בסעיף זה , שיש סוג פרי מסוים שכאשר הוא קטן אז מברכים עליו בפה"ע אבל כאשר הוא גדל לא מברכים עליו בכלל, והם השקדים, שיש סוג מסוים של שקדים, שכאשר הם גדלים, הם מרים, והצורה לאכול אותם היא רק ע"י שצולין אותם באש, והאש ממתקת אותם, וכאשר אוכל אותם כשהם קטנים, אז מברך עליהם בפה"ע, והשו"ע נותן טעם שאינו ברור כ"כ, והבה"ל עומד על זה, והטעם כמו שביארנו.


סעיף ו'
צלף, על העלים והתמרות והקפריסין מברכים בורא פרי האדמה, ומבאר המ"ב, כיון שזה לא עיקר הפרי, אבל על האביונות שהם עיקר הפרי מברך בפה"ע.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים