עיקר תיקון הנשמה שבן יכול לעשות עבור נשמת הוריו

הדף היומי בהלכה ז' בסיון תשע"ו סימן קל"ב אמצע סעיף ב' 'ואומרים קדיש' עד אמצע הסעיף 'ויש לומר'
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

עיקר תיקון הנשמה שבן יכול לעשות עבור נשמת הוריו?
האם אומרים קדיש אחרי עלינו לשבח כשאין יתום בבית הכנסת?
ומדוע דווקא הקדיש שאחרי עלינו לשבח נרבע שמו לקדיש יתום?
כל זה ועוד בשיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א
סימן קל"ב סעיף ב'

קדיש שאחרי "עלינו לשבח" | למי הניחו קדיש זה? | מה הדין כשאין יתום שיאמר? 

אחרי "עלינו לשבח" צריך לומר קדיש, וכמו אחרי פסוקים שמתפללים שצריך לומר קדיש, וקדיש זה הניחו ליתומים, שמחמת סיבה כל שהיא לא יכולים לגשת להתפלל לפני העמוד, שהרי יתום שיכול לגשת להתפלל לפני העמוד, זה עדיף, כי זה עיקר התיקון שיש לנשמת אביו, אבל יתום קטן, או יתום שמחמת סיבה כל שהיא לא ניגש לפני העמוד, לכל הפחות שיהיה לו קדיש, ולכן הניחו את הקדיש של אחרי עלינו לשבח, ליתומים שצריכים לפעול לע"נ הוריהם, אבל אם אין יתום שיאמר, יכול אדם גדול לומר אותו אם אין הוריו מקפידים, ולגשת להתפלל לפני העמוד, א"צ רשות מההורים כי זה לא דבר שנקבע ליתומים, משא"כ לומר קדיש של אחר עלינו.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים