משרת גוי שעשה מלאכה בשבת עבור עצמו – האם מותר למעסיקו להנות ממנה?

סימן שכ"ה - סעיף י"א- סעיף י"ג

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אגוי שהדליק נר בשבת, האם מותר ליהודי להנות מהנר?

כיצד יתכן שמותר ליהודי להאכיל את בהמתו מעשבים שתלש גוי בשבת מן המחובר? מה הדין באופן שגוי עשה מלאכה עבור יהודי ואינו מכיר את היהודי, האם מותר להנות ממלאכה זו? ואם היהודי רואה שהגוי עושה מלאכה עבורו, האם צריך למחות בו? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"ה סעיף י"א - סעיף י"ג במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

גוי שעושה מלאכה עבור ישראל, הדבר תלוי, אם מדובר במלאכה שכרוכה באיסור דאורייתא, אסור לכל היהודים להנות מאותה מלאכה בשבת, ואם מדובר במלאכה שאסורה רק מדרבנן, המלאכה אסורה רק לאותו יהודי שהמלאכה נעשתה עבורו, אבל לשאר יהודים שהמלאכה לא נעשתה עבורם, מותר, אבל כשהגוי עשה מלאכה עבור עצמו, אין איסור ליהודי להנות ממלאכה זו, אבל גם בזה כאשר הגוי והיהודים מכירים, יש חשש שירבה בשבילו, ואע"פ שהגוי עשה את המלאכה שלא בפני היהודי, בכ"א אם הגוי יודע שהיהודי צריך את אותה מלאכה, אסור, והדוגמא שהשו"ע מדבר עליה היא, בגוי שתלש עשבים מן המחובר לצורך אכילת בהמתו, ואם היהודי והגוי מכירים, אסור ליהודי להשתמש באותם עשבים לצורך האכלת בהמתו, כיוון שחוששים שמא הגוי יתלוש גם בשביל היהודי, אא"כ מדובר במלאכה שאין בה חשש שמא ירבה בשבילו, כגון גוי שהדליק נר לצורך עצמו שלא שייך בזה שמא ירבה בשבילו, שהרי הנר כבר מודלק ונר לאחד נר למאה, וכן גוי שעשה כבש לרדת בו, שישראל יכול להשתמש בכבש, כיוון שגם בזה אין חשש שמא ירבה בשבילו, ואם היהודי והגוי לא מכירים, מותר ליהודי להשתמש בעשבים שתלש הגוי, אבל הוא צריך להיזהר מאיסור מוקצה באופן כזה שלא יניח את הבהמה ליד העשבים, שהרי יש חשש שמא היהודי יקח בידיים מהעשבים ויאכיל את הבהמה, ויעבור על מוקצה, אלא צריך להטות את הבהמה בצורה כזאת שהיא תלך אל העשבים ללא שהיהודי יגע בה.

דן המ"ב באופן שבשעת עשיית המלאכה הגוי לא ידע שהיהודי צריך את אותה מלאכה, האם מותר ליהודי להשתמש במלאכה זו, ואומר, שאסור דגזרינן שבזה שנהנה ממלאכתו, ירגילו לכך בשבת אחרת, ובעת הצורך יש להקל בזה.

המ"ב מביא, שכמו שמבואר בסעיף י' שיש מי שאומר שהנאה כזאת שהייתה יכולה להיעשות גם ללא המלאכה שהגוי עשה, אין איסור הנאה ממלאכת הגוי, כגון שהבהמה יכולה לתלוש לבדה את העשבים מהמחובר והגוי לא הועיל לה, א"כ גם בזה מותר, ובשעת הדחק אפשר לסמוך על המתירים.

באופן שהגוי אומר במפורש שהוא עושה בשביל היהודי, גם אם הגוי לא מכיר את היהודי, אסור ליהודי להשתמש בזה בשבת, ואפילו אם הגוי לא אומר במפורש שהוא עושה לצורך היהודי, אבל אם ניכרים הדברים שהוא עושה לצורך היהודי, כגון שהדליק נר בבית שהיהודי נמצא בו, והגוי הלך, ניכר הדבר שהדליק הגוי לצורך היהודי, אסור ליהודי להשתמש באותו נר, והמ"ב מביא, שזה הכל כאשר הגוי הלך, אבל אם הגוי נשאר להשתמש בנר, אע"פ שהשתמש בנר אח"כ, מותר ליהודי להשתמש, כיוון שאיגלאי מילתא שהוא הדליק את הנר עבור עצמו ולא עבור היהודי.

גוי שעושה מלאכה עבור בהמת יהודי, כגון שליקט עשבים מהמחובר עבור בהמת היהודי, א"צ למחות בו, אבל אם רגיל בזה צריך למחות, ומבאר המ"ב, כיוון שהגוי עושה זאת מיוזמתו, אא"כ הגוי רגיל לעשות כך, שאז זה הערמה ואסור.

בדרך לצפת? 7 הדברות למטייל בשווייץ של ישראל
'פותחים את היום' בתפילה לרפואת חולי הקורונה
מאות נופשים במלון באלפים, גילו שהם מוחזקים כבני ערובה...
למעלה מ-200 כהנים במעמד 'ברכת הכהנים' בביהכנ"ס בהר נוף
הם בסך הכל יצאו לשבות בצימר...
אנחנו לא 'עוקפים' אותו בשעה שאנו נהנים...
רבינו שליט"א: "צריך לנסוע, זה בריא! ואדרבא מי שלומד הרבה הוא הצריך לנסוע!"
המצב תקוע? - תערבב!
מראה פנים עגמגם כזה, המזכיר מטבל של חריסה מוחמצת...
לא מתנה, לא הלוואה, אז איך משיג אברך מן השורה 200 אלף דולר?
כיצד מומלץ להתנהג כששוטר תנועה עוצר אתכם באמצע הדרך
"החלטתי שלא יעבור עלי יום ללא עשיית טובה ליהודי!"
איך קרה שהחבר שלי ''הרוויח'' 500 שקל בזכות דו''ח חניה שאני קיבלתי
"אפשר בגלידה להתקרב לעבודת ה'!"
יוצאים לצימר? ככה תעשו את זה נכון
סיפור השגחה מדהים: ניצל ממוות בטוח 'בזכות' תאונה...
האשה שחזרה לחיים בריאים בזכות נגיף הקורונה
החפץ חיים, הקשיב לקריאת המכתב, ואמר שעל פי התיאור, יתכן מאוד שכלי זהב אלו הם כלי הקודש מבית המקדש
מאות בני ישיבות התכנסו ל'קעמפ חיזוק' מיוחד שנמשך על פני יום שלם בעיר סרסל שבפרברי פריז
מדוע אנשים פוחדים מביאת המשיח?
גדולי ישראל מזהירים: "להימנע מלהשתתף באירועים מלבד בני המשפחה הקרובים!"
האזינו: עשרות הרצאות לתשעה באב
כלי המקדש שהתגלו במערה, וילד בן 14 שמבצע עסקת נדל"ן מוצלחת
מוזיקאי עולמי עטור פרסים מקבץ נדבות עם כינור ששווה מיליונים...
התכנית הבינלאומית של 'דרשו' יוצאת לדרך: עשרות אלפי בני ישיבות מרחבי תבל בלימוד משותף
הבן התחתן בלייקווד, האבא רקד במלבורן...
מה לומר למי שחושש לצאת מביתו שמא יפגע בו הנגיף?
הורדת מסכה? - הורדת סטנדר מהיכלי הישיבות!
השלטונות מורידים לחץ...
בורו פארק: מה עושה יהודי חרדי בתוך שלולית ענק?
אני מסתכל במד-חום והמספרים קופצים בקצב מבהיל: 40, 41, 42... המכשיר מסמן שמד המעלות הגיע למקסימום
"חשבתי שהקב"ה שומע רק תפילות של חרדים..."
שער חניה חשמלי כמעט הוכנס לבידוד...
מפתיע: מיהו המאושר שזכה לקבל את שעון היד המיוחס שירש האדמו"ר רבי אלעזר אבוחצירא זצ"ל מאביו הק' ה'בבא מאיר' זי"ע?
''אני לא מאשימה אף אחד. יש כאלה שהעדיפו לשלוח את הילד לגן''
היוזמה הבינלאומית למשבר הקורונה:
מהו סוד סגולותיה של הרבנית קניבסקי ע"ה?
לפתע שמע מאחוריו: "עצור!". היה זה קצין רומני ובידו אקדח. "מה מעשיך?! האם אתה מכשף?!"
"ישב אצלי יהודי ובכה בדמעות שליש. כמעט ברור לו שהוא הדביק מישהו שנפטר לבית עולמו"...
מרן הגאון רבי אהרון יהודה לייב שטינמן זצוק"ל: "היכול אחד שאינו עושה כלום להיקרא 'מחנך'?"
חיוורון פשט לפתע על פני הקצין. מחט העירוי נעלמה! בשבריר שנייה הבין את המשמעות...
הספר צנח מארון הספרים לרצפה, ונפתח בדיוק ב...
מה אפשר לומר לאלו שמפחדים? - מרן שר התורה שליט"א בהתייחסות לענייני השעה
גל ראשון גל שני...
''למחרת הגעתי לשיעור, ולא היתה לי ולו הזמנה אחת לאותו היום''
''כבר 14 שנים הוא נוסע במסלול קבוע, ומעולם לא טעה...''
שוהים בבידוד? פסק ההלכה של מרן הגר''ח קנייבסקי לגבי שמיעת מוזיקה
"אלה מסעי" - מפגש מרתק ומרגש שהוביל פתאני מאפגניסטן לשוב לחיק היהדות
מרן רה''י הגרי''ג אדלשטיין שליט''א: ''חיוב גמור לשמור על כללי הזהירות''
מה כבר אפשר להספיק בתור לתספורת?
מי חייב לשלם את עלות השניצלים?
מדוע חדשות – נייעס, זה משהו 'רע'? ולמה אנחנו שמחים שאנחנו סוף סוף בדיכאון?!
האם חולה קורונה חייב לצום בי"ז בתמוז?
לא כל מי שיש לו קול יפה, יכול להיות זמר...
בקבוק היין שהתנפץ באזרבייג'אן
הגביר הכין 50 אלף דולר במזומן (שווה ערך למיליון דולר בימינו). כשהגיע אל הרבי הופתע לגלות...
התפללתי שהאדמה תבלע אותי, אבל שום נס לא קרה. הרבי הגיע, בדק בכיס, גילה את השעון ו...
"הוא מכר את הממתקים של משלוחי המנות, קנה נקניקיות ומוכר בחמישה שקלים. 'קופיקס' נהיה לנו..."
האשה מברוקלין שהצליחה לבטל את נאומו השבועי של נשיא ארה''ב
מה חיפש החגב בביתו של מרן הגר''ח קנייבסקי
המזוודה של מרן הגראי''ל שטיינמן בדרך לארה''ב
"הורי פחדו שאצא לטיולים. במקום להתבכיין הייתי יושב וקורא מהבוקר עד הערב''
כשחבר מועצת העיר הקריא 'חפץ חיים' באוזני ראש העיר
''הרסת לנו את החיים! עכשיו אתה מגיע לבקש סליחה?"
זמני צום שבעה עשר בתמוז תשפ 2020
''אני לא ממהר לחתום... הראשון שיהיה פה עם כל הכסף במזומן - זוכה בדירה!''
התגלה סליק ירדני מימי מלחמת ששת הימים
החליט 'משום מה' לתת לאברך פלוני 400 ש"ח...
'ודיברת בם’. בם? ראשי תיבות 'בלי מסיכה'...
גל של מכחישי סכנה: ריקודים עם הנגיף
אין להיבדק ביום שישי, ואסור לענות לטלפון בשבת
"לבישת מסיכה בזמנים האלו חובה גמורה... ועוון הוא להימנע מלבישתה!"
מבודד יקר, למה אתה לא יוצא מהבית? כי ביבי לא מרשה?
צפו: הגאון רבי משה פיינשטיין זצוק"ל, בתפילת שחרית
כששמע הרבי שבחו"ל יש פשקווילים נגדו, אמר: "אזוי?! תביאו לי את הפתק, גם אני רוצה לחתום"...
התרגשתי עד דמעות. "תראו" - אמרתי לילדים והצבעתי על החלונות - "אתם רואים את הבתים המוארים?''
"אסור להכנס לפחדים, אבל חובה להיערך ולהשמר!"
מתפלל לבנים תלמידי חכמים?
לזה לא שמנו לב...
''יתכן והייתי מנהיג בכל הישיבות את 'שיטת קלם' שבה הבחורים הם שמנקים את בית המדרש''
''לא משנה היכן שהה באותו רגע, ההעברה הייתה מתבצעת מיד''
מדוע בנו של הגר''ש וואזנר זצ"ל בירך על אביו 'שהחיינו' בבית החולים?
הגר''ש ואזנר ורעייתו קפצו מהאוניה והחלו לשחות לכיוון החוף
בזכות המסכה: ישיבה שלימה ניצלה מהדבקה
מה ענה החפץ חיים לאברך שהתלונן שאינו מצליח ללמוד מספיק?
כשרבי משה בלוי נפגש עם מלך הולנד
לא רק שלא קיבל פיצויים על השריפה, אלא עוד הוגשה נגדו תביעה...
(לא) מדברים על הכול!
תגלית היסטורית מרגשת את העולם היהודי
אהרלה סמט ואידיש נחת - דרשו "לא לנו ודאווענען"
דרשו במבצע ייחודי: סיפורי חיזוק מתקופת הקורונה
אלעד: העיר הראשונה בישראל שתספק חשמל כשר בשבתות וימים טובים
''לאחר ההלוויה נגלה הרב קהלני אל בנו בחלום, ואמר לו דברים מבהילים''
ביטחון עצמי - גאווה?

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים