מצה שנאפתה יחד עם חמץ – האם מותר לאוכלה בפסח?

י"ד אדר תש"פ - סימן תס"א - סעיף ד' עד אמצע סעיף ה' בהגה "מצה נפוחה"
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

 

למי מותר לאכול מצה שרויה במי פירות ?

מדוע לא יוצאים יד"ח במצה מבושלת? • מה הדין אם אפה חמץ ומצה באותו תנור? • ומדוע מצה שהתקפלה בתנור נאסרת? • שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תס"א סעיף ד' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה

יוצאים יד"ח אכילת מצה במצה שרויה, ואומר המ"ב, שזה רק בדיעבד, אא"כ מדובר בזקן או חולה שקשה להם לאכול את המצה כמות שהיא, להם מותר אפילו לכתחילה לשרות את המצה במים לצורך אכילתה, אבל שהמצה לא תהיה שרויה מעת לעת, שאז המצה הופכת להיות 'כבוש', וכבוש הרי הוא כמבושל, ולא יוצאים יד"ח במצה מבושלת.

מביא המ"ב, מצה השרויה במי פירות או בשאר משקים, מותרת לזקן או חולה בלבד, אבל אדם אחר ששרה את המצה במי פירות או בשאר משקים, לא יצא יד"ח, וצריך שוב לאכול, בין אם מדובר בכזית ראשון של ליל יו"ט ראשון של פסח, ובין אם מדובר בכזית של אפיקומן, חוזר ואוכל.

כל האיסור בזה, הוא לשרות את המצה במשך זמן רב בשאר משקים, אבל אם רק הטבילו אותה בשאר משקים, לכו"ע יוצאים בה יד"ח אכילת מצה.

אם נשרו במים זמן רב עד שהמים התלבנו מחמתם, זה ביטל את המצה מתורת לחם אם מדובר בפחותות מכזית.

אם בישל את המצה בתוך המים, לא יוצא בה יד"ח, ואפילו אם יש בה כזית, וגם אם יש עליה עדיין תורת לחם, כיוון שהבישול מבטל את טעם המצה, ואפילו אם שרה אותה במים רותחים, ואפילו בכלי שני יש להחמיר אם לא לצורך, ודווקא במים, אבל במרק יש להחמיר בכל אופן, כיוון שאולי גם בצונן המרק מבטל את טעם המצה.

א"כ יוצא:
מצה השרויה במים, בדיעבד יוצאים בה יד"ח, ולזקן ולחולה מותר אפילו לכתחילה, ואם שרויה בשאר משקים, נחלקו הפוסקים האם הם מבטלים את טעם המצה, ואפשר להקל לזקן ולחולה, וזה הכל בשרייה, אבל אם מטביל רגע אחד, אין בעיה, ואם התלבנו המים מחמתם, אין לזה תורת לחם, ולא יוצאים בזה יד"ח מצה, ובבישול בכל מקרה לא יוצאים יד"ח מצה, כי הבישול מבטל את טעם המצה, וכן במים רותחים ואפילו בכלי שני.

אם אפו חמץ עם מצה יחד בתנור אחד, המצה אינה נאסרת, אא"כ המצה נגעה בחמץ, ורק אותו מקום נאסר, ונוטל משם כדי נטילת מקום שהוא שיעור עובי אצבע אגודל בינוני, ושאר המצה מותרת.

אומר הרמ"א, מצה שהתקפלה בתנור, או מצה דבוקה בחברתה, מכיוון שהאש לא שולטת במקום הכפל או הדיבוק, כל המצה נאסרת, ומבאר המ"ב, מצה שחלק ממנה חמץ, כולה נאסרת, כי חוששים שמא התפשט טעם החמץ בכל המצה, ואפילו שיש במצה שישים כנגדו, אין מתבטל בתוכה, כיוון שחמץ בפסח במשהו, אבל שאר מצות שבתנור, מותרות ואפילו אם הם נגעו במצה כפולה במקום הכל, כיוון שהבליעות האסורות לא יוצאות מחתיכה לחתיכה בלי רוטב, אא"כ הם היו שומניות ואפילו אם המצה של ההיתר, שאז השומן מוליך את הבליעות בכל המצה המותרת, והמצה נאסרת.

אומר הרמ"א, קודם הפסח, אין לאסור רק מקום דיבוקה, ומבאר המ"ב, אפילו זה נמצא בתוך הפסח, כיוון שנאפתה קודם הפסח, מותר, ואם מצא בביתו מצה כפולה או נפוחה לאחר הפסח, אין להחמיר, וטוב להוציא מצה כפולה או נפוחה במרדה אחר, אם יש באפשרותו, אבל לא יוציאה במרדה שאיתו רודים את המצות לפסח.

''אני לא ממהר לחתום... הראשון שיהיה פה עם כל הכסף במזומן - זוכה בדירה!''
התגלה סליק ירדני מימי מלחמת ששת הימים
החליט 'משום מה' לתת לאברך פלוני 400 ש"ח...
'ודיברת בם’. בם? ראשי תיבות 'בלי מסיכה'...
גל של מכחישי סכנה: ריקודים עם הנגיף
אין להיבדק ביום שישי, ואסור לענות לטלפון בשבת
"לבישת מסיכה בזמנים האלו חובה גמורה... ועוון הוא להימנע מלבישתה!"
מבודד יקר, למה אתה לא יוצא מהבית? כי ביבי לא מרשה?
צפו: הגאון רבי משה פיינשטיין זצוק"ל, בתפילת שחרית
כששמע הרבי שבחו"ל יש פשקווילים נגדו, אמר: "אזוי?! תביאו לי את הפתק, גם אני רוצה לחתום"...
התרגשתי עד דמעות. "תראו" - אמרתי לילדים והצבעתי על החלונות - "אתם רואים את הבתים המוארים?''
"אסור להכנס לפחדים, אבל חובה להיערך ולהשמר!"
מתפלל לבנים תלמידי חכמים?
לזה לא שמנו לב...
''יתכן והייתי מנהיג בכל הישיבות את 'שיטת קלם' שבה הבחורים הם שמנקים את בית המדרש''
''לא משנה היכן שהה באותו רגע, ההעברה הייתה מתבצעת מיד''
מדוע בנו של הגר''ש וואזנר זצ"ל בירך על אביו 'שהחיינו' בבית החולים?
הגר''ש ואזנר ורעייתו קפצו מהאוניה והחלו לשחות לכיוון החוף
בזכות המסכה: ישיבה שלימה ניצלה מהדבקה
מה ענה החפץ חיים לאברך שהתלונן שאינו מצליח ללמוד מספיק?
כשרבי משה בלוי נפגש עם מלך הולנד
לא רק שלא קיבל פיצויים על השריפה, אלא עוד הוגשה נגדו תביעה...
(לא) מדברים על הכול!
תגלית היסטורית מרגשת את העולם היהודי
אהרלה סמט ואידיש נחת - דרשו "לא לנו ודאווענען"
דרשו במבצע ייחודי: סיפורי חיזוק מתקופת הקורונה
אלעד: העיר הראשונה בישראל שתספק חשמל כשר בשבתות וימים טובים
''לאחר ההלוויה נגלה הרב קהלני אל בנו בחלום, ואמר לו דברים מבהילים''
ביטחון עצמי - גאווה?

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים

2/100
דילוג לתוכן