מצה שנאפתה יחד עם חמץ – האם מותר לאוכלה בפסח?

י"ד אדר תש"פ - סימן תס"א - סעיף ד' עד אמצע סעיף ה' בהגה "מצה נפוחה"
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

 

למי מותר לאכול מצה שרויה במי פירות ?

מדוע לא יוצאים יד"ח במצה מבושלת? • מה הדין אם אפה חמץ ומצה באותו תנור? • ומדוע מצה שהתקפלה בתנור נאסרת? • שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תס"א סעיף ד' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה

יוצאים יד"ח אכילת מצה במצה שרויה, ואומר המ"ב, שזה רק בדיעבד, אא"כ מדובר בזקן או חולה שקשה להם לאכול את המצה כמות שהיא, להם מותר אפילו לכתחילה לשרות את המצה במים לצורך אכילתה, אבל שהמצה לא תהיה שרויה מעת לעת, שאז המצה הופכת להיות 'כבוש', וכבוש הרי הוא כמבושל, ולא יוצאים יד"ח במצה מבושלת.

מביא המ"ב, מצה השרויה במי פירות או בשאר משקים, מותרת לזקן או חולה בלבד, אבל אדם אחר ששרה את המצה במי פירות או בשאר משקים, לא יצא יד"ח, וצריך שוב לאכול, בין אם מדובר בכזית ראשון של ליל יו"ט ראשון של פסח, ובין אם מדובר בכזית של אפיקומן, חוזר ואוכל.

כל האיסור בזה, הוא לשרות את המצה במשך זמן רב בשאר משקים, אבל אם רק הטבילו אותה בשאר משקים, לכו"ע יוצאים בה יד"ח אכילת מצה.

אם נשרו במים זמן רב עד שהמים התלבנו מחמתם, זה ביטל את המצה מתורת לחם אם מדובר בפחותות מכזית.

אם בישל את המצה בתוך המים, לא יוצא בה יד"ח, ואפילו אם יש בה כזית, וגם אם יש עליה עדיין תורת לחם, כיוון שהבישול מבטל את טעם המצה, ואפילו אם שרה אותה במים רותחים, ואפילו בכלי שני יש להחמיר אם לא לצורך, ודווקא במים, אבל במרק יש להחמיר בכל אופן, כיוון שאולי גם בצונן המרק מבטל את טעם המצה.

א"כ יוצא:
מצה השרויה במים, בדיעבד יוצאים בה יד"ח, ולזקן ולחולה מותר אפילו לכתחילה, ואם שרויה בשאר משקים, נחלקו הפוסקים האם הם מבטלים את טעם המצה, ואפשר להקל לזקן ולחולה, וזה הכל בשרייה, אבל אם מטביל רגע אחד, אין בעיה, ואם התלבנו המים מחמתם, אין לזה תורת לחם, ולא יוצאים בזה יד"ח מצה, ובבישול בכל מקרה לא יוצאים יד"ח מצה, כי הבישול מבטל את טעם המצה, וכן במים רותחים ואפילו בכלי שני.

אם אפו חמץ עם מצה יחד בתנור אחד, המצה אינה נאסרת, אא"כ המצה נגעה בחמץ, ורק אותו מקום נאסר, ונוטל משם כדי נטילת מקום שהוא שיעור עובי אצבע אגודל בינוני, ושאר המצה מותרת.

אומר הרמ"א, מצה שהתקפלה בתנור, או מצה דבוקה בחברתה, מכיוון שהאש לא שולטת במקום הכפל או הדיבוק, כל המצה נאסרת, ומבאר המ"ב, מצה שחלק ממנה חמץ, כולה נאסרת, כי חוששים שמא התפשט טעם החמץ בכל המצה, ואפילו שיש במצה שישים כנגדו, אין מתבטל בתוכה, כיוון שחמץ בפסח במשהו, אבל שאר מצות שבתנור, מותרות ואפילו אם הם נגעו במצה כפולה במקום הכל, כיוון שהבליעות האסורות לא יוצאות מחתיכה לחתיכה בלי רוטב, אא"כ הם היו שומניות ואפילו אם המצה של ההיתר, שאז השומן מוליך את הבליעות בכל המצה המותרת, והמצה נאסרת.

אומר הרמ"א, קודם הפסח, אין לאסור רק מקום דיבוקה, ומבאר המ"ב, אפילו זה נמצא בתוך הפסח, כיוון שנאפתה קודם הפסח, מותר, ואם מצא בביתו מצה כפולה או נפוחה לאחר הפסח, אין להחמיר, וטוב להוציא מצה כפולה או נפוחה במרדה אחר, אם יש באפשרותו, אבל לא יוציאה במרדה שאיתו רודים את המצות לפסח.

ה'דיל' המרגש שהפתיע את חברי ועדת תכנון ובניה בביתר עילית
כשהמדע המשוכלל הצליח במקרה לכוון לדברי התורה הקדושה...
"התעוררתי בבהלה מהחלום. ידעתי שאין זה סתם דמיון!"
הבבא סאלי זי"ע החל לצעוק: "מדוע נכנסת? מי התיר לך לבוא כאן?"...
כשביקשו מהאחים וולפסון להוריד את הכיפה לפני פגישה עם טייקון...
צעקתי שתי מילים: "רבי אלימלך!"
הוא נזרק בכל אבריו והחל לזעוק. פחד אלוקים! הנקודה היהודית שבקרבו הוצתה באחת...
הוא החליט לוותר על אף שהצדק היה עימו, ומיד יצאו כולם מן המים. ואז התגלה הנס הגדול...
"הנה ימים באים... ומלאה הארץ דעה את ה'"- קליפ מסכם: מעמדי סיום הש''ס דרשו ברחבי תבל
בנס שם לב שהאוטובוס מתקרב לתחנה. מה ההתמדה הזאת? - שאלתי אותו. "עושים אצלנו מצ'ינג", הסביר לי...
בדרך אגב שאל הרב פוקס: "ומה תעשו עכשיו עם ארבע זוגות תפילין לאחר שכבר רכשתם חדשות?"
החלום שמסעיר את הציבור החרדי
"לפעמים השערות ממש סומרות מעוצמת הנס!"
"הוא צועק לי: אתה לא תאמין!"
אמירת פרשת המן – סגולה או תזכורת?
"גם אני התארגנתי בשקט", מספר חיים לאמו המצומררת, "ויצאנו לנתב"ג. בדרך נכנסנו למאפיה"
ב-2:30 מישהו העיר אותו, שם על הספסל. הוא תיאר לעצמו שמדובר במשטרה... אבל לא!
איך תוכל להסתלק מן העולם בלא לשוב בתשובה?
בדרך חזור, האברך שלצדי מקבל טלפון מ'מעייני הישועה. "הבחור שלך יכול להשתחרר", אומרים לו...
"אמרתי לעצמי: אולי 'הדף היומי' גורם לה לבכות?"...
מה גרם למיליארדים בעולם להעריץ את ביל קלינטון?
צפו: סיפורו המרגש של חתן "קניין ש"ס" ביוהנסבורג הרה"ג רבי ארן כהן שליט"א
צפו בקליפ מסכם מ"שבת דרשו" באוקספורד שבאנגליה
חסר אונים צנח על כסא מזדמן, ואז נזכר פתאום במענה שקיבל מהגר"ח קנייבסקי: "עמלק"!
סיום הש"ס של דרשו באצטדיון ''דום דה פריז''
תיאור חי מהמעמד המרטיט של הכנסיה הגדולה הראשונה בוינה, ודבריו של מרן ה'חפץ חיים' זי"ע
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
"יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים

1/81
דילוג לתוכן