מהו השיעור המינמלי שצריך לאכול כדי להצטרף לזימון?

הדף היומי בהלכה י"א בשבט סימן קצ"ו מסעיף ב' עד סימן קצ"ז

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן קצ"ו סעיף ב'

- מי שאכל דבר איסור אם מצטרף לזימון -

אדם שהוא במצב סכנה באיזה אופן מברך על המאכל? | באיזה אופן ג' שאכלו לא מצטרפים לזימון? | מה השיעור המינימלי לזימון? 

למדנו בשיעור הקודם, שאדם שאכל מאכל שהוא אסור, אפילו שזה רק איסור דרבנן, לא מברכים עליו לא ברכה ראשונה ולא ברכה אחרונה דאין זה מברך אלא מנאץ, ולא מזמנים עליו כי לא שייך קביעות על דבר שהוא אסור באכילה.

זה הכל כשהאדם אינו במצב של סכנה, אבל במצב של סכנה ואוכל מאכל כדי להחיות את נפשו, אע"פ שהמאכל אסור, מברך עליו ברכה ראשונה ואחרונה, והטעם, כיון שהוא עוסק במצווה שהרי הוא מחויב לאכול כדי להחיות את נפשו שנא' "וחי בהם", אם כי זה הכל רק כשזה מרצונו, אבל לקמן בסימן ר"ד מבואר שאנסים שאנסו אדם לאכול, לא יברך, ולכאו' מה ההבדל והרי בשניהם הוא במצב של סכנה ולמה לא יברך? אלא יש חילוק בין כשזה מצב של סכנה ואוכל מרצונו שאז מברך בהתחלה ובסוף, לבין אדם שמכריחים אותו לאכול, שבזה לא מברך כלל ואפילו אכל מאכל של היתר.

כללו של דבר: אדם במצב של סכנה ואוכל מחמת הסכנה, גם כשאוכל דבר אסור מברך עליו, ואע"פ שהוא מוכרח לאכול, כיון שאוכל מדעתו להחיות את נפשו, אבל כשמכריחים אותו לאכול, גם על מאכל של היתר לא יברך.


סעיף ג'
זימון שייך רק כאשר שלשתם יכולים לאכול מהפת, אבל כאשר אינם יכולים לאכול מהפת לא, כגון כאשר ג' אנשים מסובים יחד בסעודה, אחד מהם מקפיד שלא לאכול מפת עכו"ם ואחרים לא מקפידים על זה, אמנם ביחס לאותו אחד שמקפיד, אין כאן אכילה משותפת כי הוא לא יכול לאכול מהפת שלהם, כיון שהם יכולים לאכול מהפת שלו יש כאן זימון, וכן כהן שאוכל תרומה ומצטרף לשני ישראלים שאוכלים חולין, הישראלים לא יכולים לאכול את הפת של הכהן כי היא תרומה, אבל הכהן יכול לאכול מהפת של הישראלים כי זה חולין, בכה"ג מצטרפים כולם יחד.

באופן שיש כאן כהן וישראלים, הכהן אוכל תרומה והישראלים אוכלים פת עכו"ם, והכהן מקפיד שלא לאכול פת עכו"ם, לא מצטרפים, כי הם לא יכולים לאכול מהפת שלו שהיא תרומה, והוא לא יכול לאכול מהפת שלהם כי הוא מקפיד על פת עכו"ם.

ג' אנשים שאוכלים, שניים אוכלים בשר ואחד אוכל גבינה, האוכלים בשר לא יכולים להצטרף עם האוכל גבינה, אבל האוכל גבינה יכול להצטרף עם האוכלים בשר ע"י שיקנח פיו ויאכל עימם, אבל בט' הימים ומדובר שהוא מקפיד שלא לאכול בשר בט' הימים גם בסעודת מצווה, גם הוא לא מצטרף איתם ואין זימון.


סעיף ד'
השיעור המינימלי להצטרף לזימון הוא אכילת כזית.

מהו סוד ההצלחה?
הזוג מניו יורק היו מוכנים לחיות על לחם צר ומים לחץ, רק לא לעזוב את הכולל...
מדוע לא מתחילים את זמן חורף מיד אחרי החגים?
צפו: באמצע ההקפות נפל ספר התורה. המתפללים לא ידעו את נפשם...
הנהג לא מגיע בשעה שנקבעה, עורך הדין נרדם והכל נראה חסר סיכוי...
לפתע אני שומע רחש מאחד החדרים. זה היה קצת מוזר...
הופיע! לקראת שבת - פרשת לך לך
''הכל שווה כדי שלאבא יהיה קשר טוב עם הילד!''
טענתו של עורך הדין, גררה פרץ צחוק אדיר מפיות כל הנוכחים...
"הסיפור התפרסם והכה גלים..."
"תקשיב חבוב, סידרו אותך וקנית אופניים גנובים, אבל עכשיו פתחת חשבון עם בורא עולם..."
מה תעשו היום לסימן טוב לכל השנה?
"הצרור נעלם ובתוכו המפתח היחיד לרכב שלי"
רוצה לפתוח חלון? שלם 10 ש''ח
"אצלי הדלת פתוחה כל היום!"
"לא התפלאתי כשהרופא הסתכל עלי כמי שאיבד את דעתו..."
כמה דבש מייצרת דבורה משך כל ימי חייה?
ברגע אבוד, כשאין מה למרוח בסנדוויץ' של הילד...
הבחורים שניצחו את הפוליגרף המשטרתי
מה עשה הטייס הגרמני בבית הכנסת לפני שהפציץ אותו?
צפו: שיעור המחשה מיוחד על יצור השופר וכשרותו
מדהים: הבקשה הקטנה של מרן הגראי"ל זצוק"ל
הימים הללו הם שעת כושר. אל תחמיץ אותם!
"באמצע בין הזמנים אני מקבל מכתב נוסף ממס-הכנסה. פתחתי. אני קורא ולא מאמין!"...
מה היה דחוף כ"כ לאינסטלטור, לפצח גרעינים באמצע הדרשה?

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים