מבוי ברוחב ט"ז אמה שבסופו מתקצר

ג' בשבט תשע"ט - סימן שמ"ה - סעיף ח'- סעיף ט'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמהם ג' השיטות בזה?והאם נאמרו שיטות אלו גם ברה"ר שבסופה יש מבוי פחות מט"ז אמה? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שמ"ה סעיף ח' – סעיף ט' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אחד מתנאי רה"ר הוא, שיהיה במקום רוחב ט"ז אמה לפחות, והשו"ע דן, במבוי שיש בו רוחב ט"ז אמה שהוא רה"ר, ובהמשך הוא מתקצר ואין בו ט"ז אמה, איך דנים את החלק הזה של המבוי, שהרי מצד אחד, כיוון שאין שם רוחב ט"ז אמה, הוא לא רה"ר, ומצד שני, מכיוון שהוא המשך לרה"ר ובתחילתו יש לו רוחב ט"ז אמה, כך המשכו אע"פ שאין בו ט"ז אמה, הוא מוגדר כרה"ר, מבואר בשו"ע שיש בזה ג' שיטות:

שיטה א': אין המשך המבוי נקרא רה"ר.

שיטה ב': הדבר תלוי, אם הוא מתקצר ואין בו ט"ז אמה אבל עדיין יש בו י"ג אמה ושליש, הוא נחשב עדיין לרה"ר כיוון שניחא תשמישתיה לרבים.

שיטה ג': בכל גווני, גם אם הוא מתקצר מאוד באופן שאין ברוחבו אפילו לא י"ג אמות ושליש, בכ"א יש לו דין של רה"ר, כיוון שהוא המשך של רה"ר.

המ"ב מביא, ששיטות אלו הם גם באופן שיש מבוי שכולו פחות מט"ז אמה, והוא ממוקם בסוף רה"ר גמורה, והוא מפולש בתחילתו ובסופו.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים