כיצד בוצעים על המצות בליל הסדר ?

כ"ג אייר תש"פ - סימן תע"ה- אמצע סעיף א' "ואח"כ נואל מצה שלישית"
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מדוע צריך ליטול ידיים לצורך אכילת מצה והרי נטלו ידיים לפני אכילת הכרפס?האם צריך לטבל את המצה במלח?באיזה אופן אוכלים את הכזיתים של המצה ? ומדוע לא צריך להסב באכילת המרור? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תע"ה סעיף א' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אומר השו"ע, לאחר אמירת ההגדה וההלל ולאחר שתיית כוס שני, נוטל את ידיו ומברך על נט"י, והחידוש בזה אומר המ"ב, שהרי כבר נטל את ידיו לצורך טיבול ראשון, ובכ"ז צריך ליטול את ידיו שוב לפני אכילת המצות, והטעם, כיוון שהסיח את דעתו מאז הנטילה שנטל לצורך טיבול ראשון, שהרי בינתיים הוא אמר הגדה והלל, ואנו חוששים שמא נגע במקומות המטונפים.

אומר השו"ע, יקח המצות כסדר שהניחם הפרוסה בין שני המצות, ויאחז בידו את כל ג' המצות, המצה העליונה והתחתונה השלימות, הם לצורך לחם משנה, ובמצה האמצעית הפרוסה מקיימים את מצות אכילת מצה, ויברך 'המוציא' וכן 'על אכילת מצה', ויבצע מהשלימה העליונה ומהפרוסה יחד, והעניין בזה מבאר המ"ב, שבאמת צריך לאכול משתיהן יחד, כיוון שלא כ"כ ברור על מה מתייחס ברכת 'אכילת מצה', האם על העליונה או על האמצעית, וכיוון שכך, בוצע משתיהן יחד, כדי שלא יפסיק בין בציעה ראשונה לאכילה, ואח"כ יטבלם במלח, ואומר הרמ"א, שאין המנהג לטבל במלח בלילות הראשונים, כיוון שפת נקיה א"צ מלח, ומוסיף המ"ב, שזה יותר נראה לחם עוני כאשר לא טובל אותם במלח, ואח"כ יאכלם בהסיבה יחד כזית מכל אחד, ומבאר המ"ב, שהטעם שצריך לאכול משתיהן יחד הוא, כיוון שבירך שתי ברכות, וכוונתו הייתה על השלימה ועל הפרוסה, ואם יאכל קודם את הכזית של המוציא, דהיינו, מן השלימה, שעליה עולה ברכת 'המוציא', הרי הוא מפסיק בין ברכת 'אכילת מצה' לאכילת הפרוסה שעליה עולה הברכה, ואם יאכל קודם את הפרוסה, אולי ברכת 'אכילת מצה' עולה על העליונה, והוא מפסיק באכילת הפרוסה בין ברכת 'אכילת מצה' למצה העליונה, והרי יש מחלוקת האם ברכת 'אכילת מצה' מתייחסת על השלימה או על האמצעית, ולכן אוכל משתיהן יחד, ומכל אחד כזית שאין אכילה פחותה מכזית.

אומר המ"ב, הסכימו האחרונים, שצריך להכניס לפיו את שני הכזיתים בבת אחת, ולרסקם, אבל א"צ לבלוע שני כזיתים בבת אחת, אלא מספיק לבלוע כזית בבת אחת, ובדיעבד מספיק לאכול מעט מעט, רק שלא ישהה בין תחילת האכילה לסוף האכילה יותר מכדי אכילת פרס.

אומר השו"ע, אם אינו יכול לאכול שני הכזיתים יחד, יאכל קודם את של 'המוציא', ואח"כ את של 'אכילת מצה', והטעם שזה לא נחשב הפסק בין ברכת אכילת מצה לאכילת הפרוסה, מבאר המ"ב, כיוון שזה לצורך, שהרי הוא בירך ברכת 'המוציא', אז שיאכל את המצה העליונה, ובדיעבד אם אכל כזית אחד בין מן השלימה ובין מן הפרוסה, יצא יד"ח.

אחרי שסיים את מצות אכילת מצה, יקח כזית מרור, וישקענו כולו בחרוסת, ואומר המ"ב, שצריך דווקא כזית מרור, ולא יועיל קלח שלם, ומבאר המ"ב, שמשקע אותו בחרוסת כדי להמית את הארס שבו, ויש מקומות שנוהגים לשקע רק מקצתו בחרוסת, אבל לא את כולו, ולא ישהה את המרור בחרוסת, כדי שלא יבטל את טעם המרירות שבו, ולכן צריך לנער את החרוסת מעליו, ויברך 'על אכילת מרור', ויאכל אותו ללא הסיבה, שהרי המרור זכר לעוני, ואם רוצה להסב במרור, רשאי.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים

1/71
דילוג לתוכן