הדף היומי מסכת עבודה זרה דף יז

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מאיזו עבירה אי אפשר לחזור בתשובה ולהשאר בחיים?

מה גילתה הצרעה לרבי אלעזר?
ומי הושלך על ידי אליהו הנביא למרחק של למעלה מאלף ק"מ.

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום בעבודה זרה דף יז

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים