הדף היומי מסכת עבודה זרה דף טז

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם מותר למכור פלדה לנכרים?

מה הדין להיות שותף בנדל"ן עם גוי?
ובאיזו תחבולה ניצל רבי אליעזר מהגרדום?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום בעבודה זרה דף טז

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים