הדף היומי מסכת מנחות דף יג

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה ההבדל בין לבונה לקרבן?

מהי "עבודה חשובה"?
ואיזו עבודה במקדש נעשית על ידי ליקוט?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת מנחות דף יג

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים