הדף היומי מסכת מנחות דף יב

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

כיצד מועילה זריקת הדם לקרבן שכבר נפסל?

מהו ה"מתיר" של המנחה?
ומה הדין אם נשבר אחד מלחמי המנחה?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת מנחות דף יב

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים