הדף היומי מסכת חולין דף קכו

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם עכבר שבים טמא?

כיצד יתכן שכלב מטמא בטומאת מת כאדם?
ומהו עכבר שחציו בשר וחציו אדמה?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף קכו

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים