הדף היומי מסכת חולין דף קכז

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

איזו ברייה חיה רק בתוך האש?

מה היה עוונו של נרש?
וכיצד נולד הערוד?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף קכז

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים