הדף היומי מסכת חולין דף קכה

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

איזה "בסיס לדבר האסור" נוהג גם ביום חול?

מה גורם לחתך להתרפא?
והאם ארון מקבל טומאה?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף קכה

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים