האם מותר לערוך שינוי בשעון שבת – בשבת?

הדף היומי בהלכה ה' בחשון - סימן רס"ו סעיף ד'- סוף הסימן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רס"ה סעיף ג' [ברמ"א]

- דין כלים הניתנים תחת הנר -

מהו הטעם שאסרו לגעת בנר היורד מן התקרה ודולק? | באיזה אופן מותר להניח צלחת תחת הנר כדי שיפלו ניצוצות לתוכו? | נר ארוך שרוצה להדליק חצי ממנו, האם מותר להניח חציו במים כדי שיתכבה בהם?

נר המשתלשל מהתקרה ודולק, אסור לגעת בו ואע"פ שלא מטלטלו, כי חוששים שמא הוא יתנדנד והשמן יתרחק ויתקרב אל הפתילה, ויתחייב משום מכבה ומשום מבעיר.

המ"ב שואל, לכאורה גם מצד הלכות מוקצה נחשוש שמא הנר יתנדנד מכח נגיעתו, וגם אם מדובר בנר כבוי נחשוש לזה, א"כ תיפו"ל שאסור לגעת בנר תלוי מצד הלכות מוקצה? ומביא שהמג"א מתרץ, שכאן לא מדובר באופן שאם יטלטל יעבור על איסור מוקצה, כגון שמדובר שהוא לא נוגע בנר באופן ישיר אלא נוגע בדבר שמונח ע"ג הנר, שמצד הלכות מוקצה, זה טלטול מן הצד, ולכן כל הבעיה היא מצד מכבה ומבעיר כאשר מנדנד את הנר.

סעיף ד'

אמנם יש איסור של "ביטול כלי מהיכנו", וזה נראה כסותר, בכ"א מותר להניח צלחת תחת הניצוצות הניתזים מהנר, כדי שיפלו לתוכה, שהרי הניצוצות מיד נכבים והכלי ראוי לטלטול, ובשביל הרגע הקטן הזה שהניצוצות עדיין דולקים אין זה ביטול כלי מהיכנו.

אמנם מותר לקחת צלחת ריקה ולהניחה תחת הניצוצות, אבל אסור למלאות אותה במים אפילו מבעו"י, אע"פ שכל מלאכה מותר להתחיל מבעו"י ואע"פ שהיא נמשכת בשבת, זה אסור, כי חוששים שמא יקרב הצלחת אל הניצוצות, ונמצא מכבה בשבת, אבל מותר לקחת עששית, ולהניח מים בתחתית, ולמלאות עליה שמן ולהניח פתילה בתוכה, כיוון שלא מתכוון לכיבוי, אלא רק מתכוון להגביה את השמן, וי"א שבזה אפילו מתכוון לכבות, מותר כי זה רק גרם כיבוי, ואין זה דומה לכלי עם מים תחת הניצוצות, כי כאן המים מכוסים בשמן, וכיוון שכך אין בזה בעיה, והמ"ב מביא, שבאופן שיש לאדם נר ארוך ולא רוצה להדליק את כולו אלא חציו, ורוצה להניח חציו במים, כדי שכשהאש תגיע למים, היא תכבה, אסור, כיוון שמתכוון לכיבוי, וכן המים מגיעים ישירות עם האש עצמה ובמקום צורך המ"ב מקל בזה.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים