האם מותר ללמוד תורה לפני תפילת ערבית?

הדף היומי בהלכה ב' בתמוז סימן רל"ה מסעיף ב' עד סעיף ג'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רל"ה סעיף ב'

- זמן קריאת שמע של ערבית - 

התחלת סעודה לפני ערבית | טעימת פירות לפני ערבית | האם מותר ללמוד לפני ערבית? | באיזה אופן מותר להסתפר לפני ערבית? | התחיל לאכול באיסור קודם ערבית, כיצד ינהג? | נטל ידיו לאכילה, האם יכול להתחיל סעודתו?

סמוך לזמן ק"ש של ערבית אסור להתחיל לאכול סעודה, וטעימה בעלמא של מיני פירות, או אפילו טעימה של פת בשיעור כביצה, מותר, אבל יותר מזה אסור, כי חששו חז"ל, שאם יתחיל לאכול כאשר הוא נמצא סמוך לזמן ק"ש של ערבית חצי שעה קודם צאה"כ, הוא עלול להימשך בסעודתו או להימשך בשינה, ובינתיים יחלוף זמן ק"ש ויתבטל מק"ש.

אסור לישון קודם ערבית, או להיכנס למרחץ, או לדין, או להסתפר, או לבורסקי, שדברים אלו עלולים למושכו, וישכח ק"ש של ערבית, והמ"ב אומר, שאם ביקש מחברו שיזכיר לו, מותר, וללמוד באותה שעה, מותר, וכמבואר בגמ', שאדם חוזר מן השדה בערב ונכנס לביהמ"ד, אם רגיל לשנות, שונה, ואם רגיל לקרות, קורא, עד שהגיע זמן של ק"ש, שאז מפסיק לקריאתה.

כאשר אדם התחיל לאכול באיסור סמוך לק"ש של ערבית, צריך להפסיק ולקרוא ק"ש, וא"צ להפסיק לקרותה עם ברכותיה ותפילת שמו"ע, כי רק ביחס למצוות דאורייתא, בהם נאמר הדין שצריך להפסיק בסעודתו אם התחיל באיסור.

כאשר התחיל בהיתר, והגיע זמן ק"ש, א"צ להפסיק.

נטל ידיו לאכילה אע"פ שהכין עצמו לקראת הסעודה, יתפלל שמונה עשרה ואח"כ יתחיל סעודתו, ולגבי מנחה אם נטל ידיו, זה כבר נקרא התחלת הסעודה, וא"צ להפסיק לצורך מנחה, כיוון שזמנה קצר יותר, חז"ל פחות חששו שמא ישכח להתפלל, משא"כ ערבית שזמנה מרובה, חששו שיאמר יש לי עוד זמן, לכן מפסיק.

אם הסעודה אמורה להימשך עד לאחר זמן ק"ש כגון בלילות הקיץ שהם קצרים מאוד, אפילו התחיל מבעו"י לפני זמן ק"ש, כשמגיע זמנה צריך להפסיק ולקרוא ק"ש ולהתפלל, ויחזור לסעודתו.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים