האם מותר לטלטל מפתח מכרמלית כדי לפתוח את שער הגינה?

י"א בשבט תשע"ט - סימן שמ"ו - מאמצע סעיף ג' בהג"ה "ולכן"- אמצע סעיף ג' בהג"ה "וכן אם"

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמדוע אסרו חז"ל לטלטל בקרפף?איך יתכן שיהיה מותר לטלטל בקרפף? ומדוע איסקופה שלפני הבית אינה נחשבת רה"י, והרי פי תקרה יורד וסותם ויש לה מחיצות? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שמ"ו סעיף ג' ברמ"א במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

בחלקו הראשון של הסעיף, עסק השו"ע בעניין של קרפף, מן הדין, מקום גדור ומוקף במחיצות, הוא מוגדר כרה"י, ובכ"ז חז"ל גזרו על דין קרפף, שאע"פ שהוא מוקף מחיצות ומן התורה דינו כרה"י, אבל כיוון שהמקום לא מיועד לדירה ולא לתשמישי דירה, אלא מדובר על גינות ופרדסים, ובנוסף לכך, המקום הוא גדול, ושטחו הוא שבעים אמה וד' טפחים על שבעים אמה וד' טפחים, גזרו חז"ל, שאע"פ שהוא מוקף במחיצות, יהיה דינו ככרמלית ואסור לטלטל בו, וטעם האיסור בזה הוא, כיוון שחז"ל חששו, שמא אנשים יחליפו את הקרפף ברה"ר, ויאמרו, כשם שמותר לטלטל בקרפף, מותר גם לטלטל ברה"ר, כיוון שהם דומים בכך שברה"ר לא משתמשים לדירה וכן בקרפף לא משתמשים לדירה, וכן רה"ר היא גדולה וקרפף הוא גדול.

יש דבר מסוים שחז"ל הקלו באותו קרפף, שהרי כפי שלמדנו בסעיף ב', מותר לאדם להוציא חפץ מכרמלית אחת לכרמלית אחרת, וכגון מהים לבקעה, ובכ"ז מקרפף התירו חז"ל להוציא לכרמלית אחרת, ואע"פ שהוא גדור במחיצות ודינו כרה"י וא"כ יהיה אסור להוציא ממנו לרשות אחרת, בכ"א חששו חז"ל, שאם יהיה אסור להוציא חפצים מהקרפף לכרמלית, אנשים יטעו, ויחשבו שהקרפף הוא רה"י ולמעשה חז"ל גזרו שהקרפף יהיה כרמלית, לכן הקלו חז"ל, והתירו להוציא מקרפף לכרמלית אחרת, וכמו שמותר מכרמלית לכרמלית, וזה כדי לחזק את הגזירה שהקרפף הוא כרמלית ואסור בטלטול.

מותר לטלטל מפתח מכרמלית כדי לפתוח את דלת הגינה, שהרי הגינה היא קרפף, ואע"פ שכאשר הוא פותח את הדלת, הוא מכניס את המפתח לתוך הגינה, ויש כאן עקירה מכרמלית, והנחה ברה"י במקום שהוא גדור במחיצות, אבל כפי שלמדנו, כיוון שמדובר בקרפף, אע"פ שלכאורה הוא רה"י, מותר להוציא חפץ מקרפף לכרמלית או מכרמלית לקרפף, ואם יש בין הכרמלית לגינה מפתן שהוא רה"י, אסור לטלטל מפתח מהכרמלית ולהניח אותו ברה"י כי יש כאן עקירה מכרמלית והנחה ברה"י, ויש אפשרות נוספת שהמפתן יחשב לרה"י אע"פ שאין בגובהו עשרה וברוחבו ד' על ד' טפחים, ובכ"א יתכן שהוא יחשב לרה"י, וזה באופן שיש לו שתי מחיצות מהצדדים, ויש לו תקרה מעליו, שהקצוות של התקרה יכולים לשמש כמחיצה מדין 'פי תקרה יורד וסותם', ונחשב המקום כרה"י, ואסור להוציא חפץ מכרמלית לרה"י.

בית שיש לפניו איסקופה, ויש לה גג שרוחבו ד' על ד', לכאורה היא מוקפת במחיצות, שהרי פי תקרה יורד וסותם, ומותר להכניס חפצים מהאיסקופה אל תוך הבית, כי הוא מכניס מרה"י שזה האיסקופה, אל רה"י שזה הבית, ובכ"ז חוששים שמא תפחת התקרה, ונמצא שאין ברוחבה ד' על ד', ואז לא אומרים פי תקרה יורד וסותם, ונמצא שהאיסקופה אינה מוקפת במחיצות, וממילא אסור להכניס ממנה אל רה"י, ואפילו אם האיסקופה גבוהה ג' שאז היא נהפכת למקום פטור, בכ"א לא יועיל, שהרי יש שיטה הסוברת, שמקום פטור בתוך כרמלית מתבטל ונהיה ככרמלית עצמה, ונמצא שמטלטל את המפתח מכרמלית לרה"י, ויש בזה איסור.    

מהו סוד ההצלחה?
הזוג מניו יורק היו מוכנים לחיות על לחם צר ומים לחץ, רק לא לעזוב את הכולל...
מדוע לא מתחילים את זמן חורף מיד אחרי החגים?
צפו: באמצע ההקפות נפל ספר התורה. המתפללים לא ידעו את נפשם...
הנהג לא מגיע בשעה שנקבעה, עורך הדין נרדם והכל נראה חסר סיכוי...
לפתע אני שומע רחש מאחד החדרים. זה היה קצת מוזר...
הופיע! לקראת שבת - פרשת לך לך
''הכל שווה כדי שלאבא יהיה קשר טוב עם הילד!''
טענתו של עורך הדין, גררה פרץ צחוק אדיר מפיות כל הנוכחים...
"הסיפור התפרסם והכה גלים..."
"תקשיב חבוב, סידרו אותך וקנית אופניים גנובים, אבל עכשיו פתחת חשבון עם בורא עולם..."
מה תעשו היום לסימן טוב לכל השנה?
"הצרור נעלם ובתוכו המפתח היחיד לרכב שלי"
רוצה לפתוח חלון? שלם 10 ש''ח
"אצלי הדלת פתוחה כל היום!"
"לא התפלאתי כשהרופא הסתכל עלי כמי שאיבד את דעתו..."
כמה דבש מייצרת דבורה משך כל ימי חייה?
ברגע אבוד, כשאין מה למרוח בסנדוויץ' של הילד...
הבחורים שניצחו את הפוליגרף המשטרתי
מה עשה הטייס הגרמני בבית הכנסת לפני שהפציץ אותו?
צפו: שיעור המחשה מיוחד על יצור השופר וכשרותו
מדהים: הבקשה הקטנה של מרן הגראי"ל זצוק"ל
הימים הללו הם שעת כושר. אל תחמיץ אותם!
"באמצע בין הזמנים אני מקבל מכתב נוסף ממס-הכנסה. פתחתי. אני קורא ולא מאמין!"...
מה היה דחוף כ"כ לאינסטלטור, לפצח גרעינים באמצע הדרשה?

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים