האם מותר להשתמש בשבת בסבון נוזלי סמיך?

סימן שכ"ו - סעיף ט'- סעיף י'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם מותר להשתמש בסבון בשבת?

מה ההיתר לרחוץ את הגוף במקומות שיש בהם שער, והרי הרחיצה עלולה לגרום להשרת השער ? באיזה אופן מותר לערב ברחיצה חומר המשיר את השער? ומדוע מותר להשתמש בשבת במי מלח? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"ו סעיף ט'  - סעיף י' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

מותר לאדם לרחוץ את עצמו, פניו ידיו ורגליו גם במקומות שיש בהם שער, ומותר לו גם לערב בתוך מי הרחיצה חומרים המשירים את השער, אבל שלא יהיה הרוב מהם, ואע"פ שתוך כדי הרחיצה עלול להיווצר מצב שהוא משיר מעצמו שערות, אבל כיוון שהדבר לא מוכרח שיתלשו שערות, גם אם בסופו של דבר שערות נתלשים, זה דבר שאינו מתכוון, וקיי"ל כרבי שמעון שדבר שאינו מתכוון מותר, אא"כ מדובר באופן שהוא רוחץ את עצמו בדברים שמוכרח להיות שהם ישירו את השער, שאז יש בזה איסור.

מותר לאדם לרחוץ את עצמו במורסן, כיוון שמורסן לא משיר את השער, ואע"פ שיש בזה בעיה של גיבול, שהרי ברגע שהוא נוטל את ידיו הרטובות ונוטל איתם את המורסן, הוא מרטיב את המורסן, ונמצא א"כ שיש כאן חשש של גיבול? אומר הרמ"א שמותר, כיוון שזה גיבול כלאחר יד, שואל המ"ב, הרי אנחנו יודעים שגיבול בשינוי ג"כ אסור, אא"כ נתן את המין מבעו"י וכמבואר בסי' שכ"ד, וא"כ מה יועיל כאן שהוא עושה שינוי, והרי צריך לתת את המים מער"ש? ומבאר המ"ב, שזה הכל כאשר יש ריבוי מים, אבל כאן הידיים שלו רטובות, והוא נוטל את המורסן בידיים רטובות, וכיוון שאין כאן שפיכת מים להדיא, מועיל השינוי כדי להתיר.

אומר הרמ"א, שאסור לרחוץ את ידיו במלח, וכ"ש שלא ירחוץ בבורית ובשאר חלב, כיוון שנימוח על ידיו והוי נולד, ואומר המ"ב, שהדבר דומה לריסוק שלג וברד שנתבאר לעיל בסי ש"כ שאסור, כיוון שזה נולד, ודמי למלאכה, ובמג"א כתב, שיש מתירים לאדם לשפשף את עצמו בסבון, ואין בזה בעיה של ריסוק שלג וברד, וטעמם הוא, שהרי הסיבה שאסור להמיס את הסבון היא כיוון שזה דומה לריסוק שלג וברד, וריסוק שלג וברד אסור גזירה משום פירות העומדים למשקים שזה דש, אבל בסבון זה לא שייך, כיוון שהוא לא עומד למשקה.

אסור לשפשף את גופו בסבון שהוא רך, כיוון שע"י הגוף הוא ממחק את הסבון, דהיינו, מחליק את הסבון, וכמו לעניין שעווה, שאסור להחליק שעווה משום ממחק, ועוד, משמע מרש"י שבורית משיר את השער.

א"כ ג' טעמים לאסור שימוש בסבון:

א. דומה לריסוק שלג וברד. (לא מוסכם לכ"ע)

ב. משום ממחק.

ג. משיר את השער.

וכן לעניין מלח, אסור לרסק מלח, משום שהוא מוליד דבר חדש, ודמי למלאכה, שהרי לוקח מלח מוצק, והופך אתו לדבר נוזלי, אבל במי מלח אין בעיה להשתמש, כיוון שהוא לא מרסק שום דבר.

מדוע חדשות – נייעס, זה משהו 'רע'? ולמה אנחנו שמחים שאנחנו סוף סוף בדיכאון?!
האם חולה קורונה חייב לצום בי"ז בתמוז?
לא כל מי שיש לו קול יפה, יכול להיות זמר...
בקבוק היין שהתנפץ באזרבייג'אן
הגביר הכין 50 אלף דולר במזומן (שווה ערך למיליון דולר בימינו). כשהגיע אל הרבי הופתע לגלות...
התפללתי שהאדמה תבלע אותי, אבל שום נס לא קרה. הרבי הגיע, בדק בכיס, גילה את השעון ו...
"הוא מכר את הממתקים של משלוחי המנות, קנה נקניקיות ומוכר בחמישה שקלים. 'קופיקס' נהיה לנו..."
האשה מברוקלין שהצליחה לבטל את נאומו השבועי של נשיא ארה''ב
מה חיפש החגב בביתו של מרן הגר''ח קנייבסקי
המזוודה של מרן הגראי''ל שטיינמן בדרך לארה''ב
"הורי פחדו שאצא לטיולים. במקום להתבכיין הייתי יושב וקורא מהבוקר עד הערב''
כשחבר מועצת העיר הקריא 'חפץ חיים' באוזני ראש העיר
''הרסת לנו את החיים! עכשיו אתה מגיע לבקש סליחה?"
זמני צום שבעה עשר בתמוז תשפ 2020
''אני לא ממהר לחתום... הראשון שיהיה פה עם כל הכסף במזומן - זוכה בדירה!''
התגלה סליק ירדני מימי מלחמת ששת הימים
החליט 'משום מה' לתת לאברך פלוני 400 ש"ח...
'ודיברת בם’. בם? ראשי תיבות 'בלי מסיכה'...
גל של מכחישי סכנה: ריקודים עם הנגיף
אין להיבדק ביום שישי, ואסור לענות לטלפון בשבת
"לבישת מסיכה בזמנים האלו חובה גמורה... ועוון הוא להימנע מלבישתה!"
מבודד יקר, למה אתה לא יוצא מהבית? כי ביבי לא מרשה?
צפו: הגאון רבי משה פיינשטיין זצוק"ל, בתפילת שחרית
כששמע הרבי שבחו"ל יש פשקווילים נגדו, אמר: "אזוי?! תביאו לי את הפתק, גם אני רוצה לחתום"...
התרגשתי עד דמעות. "תראו" - אמרתי לילדים והצבעתי על החלונות - "אתם רואים את הבתים המוארים?''
"אסור להכנס לפחדים, אבל חובה להיערך ולהשמר!"
מתפלל לבנים תלמידי חכמים?
לזה לא שמנו לב...
''יתכן והייתי מנהיג בכל הישיבות את 'שיטת קלם' שבה הבחורים הם שמנקים את בית המדרש''
''לא משנה היכן שהה באותו רגע, ההעברה הייתה מתבצעת מיד''
מדוע בנו של הגר''ש וואזנר זצ"ל בירך על אביו 'שהחיינו' בבית החולים?
הגר''ש ואזנר ורעייתו קפצו מהאוניה והחלו לשחות לכיוון החוף
בזכות המסכה: ישיבה שלימה ניצלה מהדבקה
מה ענה החפץ חיים לאברך שהתלונן שאינו מצליח ללמוד מספיק?
כשרבי משה בלוי נפגש עם מלך הולנד
לא רק שלא קיבל פיצויים על השריפה, אלא עוד הוגשה נגדו תביעה...
(לא) מדברים על הכול!
תגלית היסטורית מרגשת את העולם היהודי
אהרלה סמט ואידיש נחת - דרשו "לא לנו ודאווענען"
דרשו במבצע ייחודי: סיפורי חיזוק מתקופת הקורונה
אלעד: העיר הראשונה בישראל שתספק חשמל כשר בשבתות וימים טובים
''לאחר ההלוויה נגלה הרב קהלני אל בנו בחלום, ואמר לו דברים מבהילים''
ביטחון עצמי - גאווה?

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים