האם מותר להשתמש בסיכת ביטחון בשבת?

ט"ו בטבת תשע"ט - סימן ש"מ- סעיף ה'- סעיף ז'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אבאלו אופנים מותר לאדם בשבת לחרוט קו בספר ע"י הציפורן?שני חלקי בגד שנפרדו ויש חוט המחבר ביניהם, באיזה אופן מותר בשבת להדק את החוט?ואותם בגדים הנמתחים ומשתחררים ע"י חוט הקבוע בתוכם, האם מותר ללובשם בשבת?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן ש"מ סעיף ה' – ז' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

מותר בשבת לחרוץ בציפורן כעין קו לזיכרון, דהיינו, אדם שעיין בספר בשבת, ומצא בו טעות, ורוצה לזכור את הטעות כדי שבמוצ"ש לא יצטרך לחפש אותה שוב, מותר לו לחרוץ בציפורן, אבל רק בג' תנאים:

א. חורץ בציפורן ולא בכלי.

ב. חורץ קו ולא כמין אות.

ג. חורץ ע"ג קלף שזה דבר שאינו מתקיים, ולא ע"ג נייר שזה דבר המתקיים.

כאשר שתי חלקי הבגד נפרדו אחד מהשני ויש חוט שמחבר אותם, אסור למתוח את אותו חוט ולהדק אותם, והעושה כך, חייב משום 'תופר', ודווקא כשעושה קשר בחוט, ואפילו שעשה קשר שאינו של קיימא, בכ"א אם זה חיבור המתקיים ולא מתפרק, חייב, ואם עשה קשר של קיימא חייב שתים, משום תופר ומשום קושר, ואם עשה ג' תפירות, חייב גם אם אין שם קשירה, ולעניין איסור, י"א שאסור אפילו בלי קשר כלל.

המ"ב דן, בסיכה שתלויה בבגד ליופי, האם יש בחיבור שלה משום תופר או לא, ומביא מהקרבן נתנאל, שיש בזה איסור דרבנן, ומובא מהחזו"א שחולק, וסובר שהדבר מותר, ומנהג העולם להקל, ואין בזה משום תופר, כיוון שזה לא חיבור אמיתי, שהרי חיבור אמיתי בין שני חלקים זה רק ע"י תפירה ולא ע"י ברזלים, ודומה הדבר לאדם הקושר שני בגדים במנעול, שאין בזה משום תופר.

אותם הבגדים שעשויים באופן שמותחים אותם כשלובשים אותם והם מתהדקים ע"ג הגוף, וכאשר רוצים לפשוט אותם, מרפים אותם, ההידוק וההרפיה יש בהם משום תופר, אא"כ מדובר באופן שהחוט עובר בנקבים שהם רחבים, ויש תפירה סביב הנקב, וגם שזה עשוי לפתוח ולסגור תמיד, שבכה"ג זה כמו כפתורים שהדבר מותר, כיוון שזה עשוי לכך.

מדוע חדשות – נייעס, זה משהו 'רע'? ולמה אנחנו שמחים שאנחנו סוף סוף בדיכאון?!
האם חולה קורונה חייב לצום בי"ז בתמוז?
לא כל מי שיש לו קול יפה, יכול להיות זמר...
בקבוק היין שהתנפץ באזרבייג'אן
הגביר הכין 50 אלף דולר במזומן (שווה ערך למיליון דולר בימינו). כשהגיע אל הרבי הופתע לגלות...
התפללתי שהאדמה תבלע אותי, אבל שום נס לא קרה. הרבי הגיע, בדק בכיס, גילה את השעון ו...
"הוא מכר את הממתקים של משלוחי המנות, קנה נקניקיות ומוכר בחמישה שקלים. 'קופיקס' נהיה לנו..."
האשה מברוקלין שהצליחה לבטל את נאומו השבועי של נשיא ארה''ב
מה חיפש החגב בביתו של מרן הגר''ח קנייבסקי
המזוודה של מרן הגראי''ל שטיינמן בדרך לארה''ב
"הורי פחדו שאצא לטיולים. במקום להתבכיין הייתי יושב וקורא מהבוקר עד הערב''
כשחבר מועצת העיר הקריא 'חפץ חיים' באוזני ראש העיר
''הרסת לנו את החיים! עכשיו אתה מגיע לבקש סליחה?"
זמני צום שבעה עשר בתמוז תשפ 2020
''אני לא ממהר לחתום... הראשון שיהיה פה עם כל הכסף במזומן - זוכה בדירה!''
התגלה סליק ירדני מימי מלחמת ששת הימים
החליט 'משום מה' לתת לאברך פלוני 400 ש"ח...
'ודיברת בם’. בם? ראשי תיבות 'בלי מסיכה'...
גל של מכחישי סכנה: ריקודים עם הנגיף
אין להיבדק ביום שישי, ואסור לענות לטלפון בשבת
"לבישת מסיכה בזמנים האלו חובה גמורה... ועוון הוא להימנע מלבישתה!"
מבודד יקר, למה אתה לא יוצא מהבית? כי ביבי לא מרשה?
צפו: הגאון רבי משה פיינשטיין זצוק"ל, בתפילת שחרית
כששמע הרבי שבחו"ל יש פשקווילים נגדו, אמר: "אזוי?! תביאו לי את הפתק, גם אני רוצה לחתום"...
התרגשתי עד דמעות. "תראו" - אמרתי לילדים והצבעתי על החלונות - "אתם רואים את הבתים המוארים?''
"אסור להכנס לפחדים, אבל חובה להיערך ולהשמר!"
מתפלל לבנים תלמידי חכמים?
לזה לא שמנו לב...
''יתכן והייתי מנהיג בכל הישיבות את 'שיטת קלם' שבה הבחורים הם שמנקים את בית המדרש''
''לא משנה היכן שהה באותו רגע, ההעברה הייתה מתבצעת מיד''
מדוע בנו של הגר''ש וואזנר זצ"ל בירך על אביו 'שהחיינו' בבית החולים?
הגר''ש ואזנר ורעייתו קפצו מהאוניה והחלו לשחות לכיוון החוף
בזכות המסכה: ישיבה שלימה ניצלה מהדבקה
מה ענה החפץ חיים לאברך שהתלונן שאינו מצליח ללמוד מספיק?
כשרבי משה בלוי נפגש עם מלך הולנד
לא רק שלא קיבל פיצויים על השריפה, אלא עוד הוגשה נגדו תביעה...
(לא) מדברים על הכול!
תגלית היסטורית מרגשת את העולם היהודי
אהרלה סמט ואידיש נחת - דרשו "לא לנו ודאווענען"
דרשו במבצע ייחודי: סיפורי חיזוק מתקופת הקורונה
אלעד: העיר הראשונה בישראל שתספק חשמל כשר בשבתות וימים טובים
''לאחר ההלוויה נגלה הרב קהלני אל בנו בחלום, ואמר לו דברים מבהילים''
ביטחון עצמי - גאווה?

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים