האם מותר בשבת לשחק 'חמש אבנים'?

כ"ז כסלו תשע"ט- סימן של"ח סעיף ג' - ז'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמה החידוש בהיתר לכוון שעון מעורר לפני כניסת שבת כדי שיצלצל בשבת?האם מותר למחוא כפיים כדי להבריח בעלי חיים?מדוע אסור לשחק 'שחמט'?ובאיזה אופן מותר לאדם להציל מפני הגשם את הפירות המונחים בגג? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן של"ח סעיף ג' – סעיף ז' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אדם שכיוון את השעון מבעו"י כדי שישמיע קולות במשך השבת, מותר להשתמש בו בשבת, והחידוש בזה הוא, שלא חוששים למראית עין של אנשים שעלולים לחשוד בו שכיוון וסידר את השעון בשבת, כיוון שכולם יודעים שהדרך לסדר את השעון מבעו"י, ואם פסק השעון מלכת, אסור בשבת לגרום לכך שיתחיל לעבוד, כיוון שיש בזה חשש איסור תורה לכמה פוסקים, וגם שעון שהולך, אלא שהוא מעוניין שהוא לא יפסיק ללכת והוא מסדר אותו, יש בזה איסור ומותר רק לצורך חולה, וע"י גוי מותר לגרום לכך שהשעון יתחיל ללכת אם פסק הילוכו.

אדם ששומר על פירותיו מבעלי חיים, ורואה בעל חי המתקרב להזיק לפרותיו, אסור לו להשמיע קול כדי להבריחו וכגון למחוא כפיים או לרקוד ולהשמיע קול וכדו', וטעם האיסור הוא, גזירה שמא יטול צרור ויזרוק על הבעל חי, ויוציא את הצרור לרה"ר, ואומר המ"ב, שלפי הפוסקים הסוברים שאין לנו רה"ר דאורייתא, יתכן שמותר להבריח את הבעלי חיים ע"י השמעת קול, ואפילו אם יזרוק צרור זה לא יהיה איסור דאורייתא, וא"כ זה גזירה לגזירה, ולא גוזרים.

אומר המ"ב, גם לסוברים שיש היום רה"ר דאורייתא, מותר לספוק כפיו כלאחר יד, כיוון שע"י שהוא משנה ולא עושה כדרכו, הוא יזכור ולא יבוא לזרוק צרור על הבעל חי כדי להבריח אותו.

אסור לשחק באגוזים ותפוחים ע"ג הקרקע, מחשש שמא ישווה גומות, אבל מותר לשחק בהם ע"ג מחצלת המונחת ע"ג קרקע, וכן ע"ג בגד או שולחן, כיוון שאין בזה חשש שמא ישווה גומות, ולא גוזרים מחצלת או בגד אטו קרקע, אלא גוזרים קרקע מרוצפת אטו קרקע שאינה מרוצפת.

מותר לשחק בעצמות ואע"פ שמשמיעים קול, כיוון שאינם מכוונים לשיר, ומתורגם כאן שזה כעין 'חמש אבנים', וממילא לפי"ז, מותר לשחק בהם ע"ג קרקע אע"פ שמשמיע קול כיוון שלא מתכוון לשיר, ואין בזה איסור של השמעת קול בשבת, ומובא במ"ב 'דרשו' בשם המנחת יצחק, שזה משחק כעין 'שחמט', ובאמת כך משמע מדברי המ"ב, שאסור לשחק בזה כיוון שזה משחק שאין בו צורך, ואסור לשחק בו גם בחול משום מושב לצים, ומי שמשחק כדי להרוויח ממון, אסור, וכן המשחק זוג או פרט אסור, ואין למחות בנשים וקטנים המשחקים, כיוון שמוטב שיהיו שוגגים ולא מזידים.

אסור לשאוב בשבת מים בגלגל, כיוון שנוח לשאוב מים בגלגל, וחוששים שמא ישאב לצורך השקיית גינתו וחורבתו, או לצורך מי שרית פשתנו, ואם אין לו גינה וכדו' אין חשש, וי"א שכל האיסור הוא בגלגל גדול שמוציא ממנו הרבה מים ביחד בלי טרחה, אבל גלגלים הממלאים בהם מעט מים, אין בהם חשש, כיוון שזה לא מספיק לו להשקיה, ואומר המ"ב, שהעיקר כדעה השנייה המתירה.

אדם שיש לו פירות בגג ורואה שמגיע גשם, אסור לו לשלשל אותם בשבת דרך הארובה שבגג, כיוון שהוא טורח בשביל יום חול והוי טרחה שלא לצורך שבת, אבל אם צריך את הפירות ליום חול, מותר לו לשלשל אותם דרך הארובה שלא יינזקו ממי הגשמים, ומותר לכסות אותם אע"פ שלא צריך אותם להיום, וכן מותר לכסות מפני הגשמים את הלבנים שהם מוקצים, כיוון שיש בכיסוי זה טרחה מועטת, ובמקום הפסד חז"ל התירו.

ה'דיל' המרגש שהפתיע את חברי ועדת תכנון ובניה בביתר עילית
כשהמדע המשוכלל הצליח במקרה לכוון לדברי התורה הקדושה...
"התעוררתי בבהלה מהחלום. ידעתי שאין זה סתם דמיון!"
הבבא סאלי זי"ע החל לצעוק: "מדוע נכנסת? מי התיר לך לבוא כאן?"...
כשביקשו מהאחים וולפסון להוריד את הכיפה לפני פגישה עם טייקון...
צעקתי שתי מילים: "רבי אלימלך!"
הוא נזרק בכל אבריו והחל לזעוק. פחד אלוקים! הנקודה היהודית שבקרבו הוצתה באחת...
הוא החליט לוותר על אף שהצדק היה עימו, ומיד יצאו כולם מן המים. ואז התגלה הנס הגדול...
"הנה ימים באים... ומלאה הארץ דעה את ה'"- קליפ מסכם: מעמדי סיום הש''ס דרשו ברחבי תבל
בנס שם לב שהאוטובוס מתקרב לתחנה. מה ההתמדה הזאת? - שאלתי אותו. "עושים אצלנו מצ'ינג", הסביר לי...
בדרך אגב שאל הרב פוקס: "ומה תעשו עכשיו עם ארבע זוגות תפילין לאחר שכבר רכשתם חדשות?"
החלום שמסעיר את הציבור החרדי
"לפעמים השערות ממש סומרות מעוצמת הנס!"
"הוא צועק לי: אתה לא תאמין!"
אמירת פרשת המן – סגולה או תזכורת?
"גם אני התארגנתי בשקט", מספר חיים לאמו המצומררת, "ויצאנו לנתב"ג. בדרך נכנסנו למאפיה"
ב-2:30 מישהו העיר אותו, שם על הספסל. הוא תיאר לעצמו שמדובר במשטרה... אבל לא!
איך תוכל להסתלק מן העולם בלא לשוב בתשובה?
בדרך חזור, האברך שלצדי מקבל טלפון מ'מעייני הישועה. "הבחור שלך יכול להשתחרר", אומרים לו...
"אמרתי לעצמי: אולי 'הדף היומי' גורם לה לבכות?"...
מה גרם למיליארדים בעולם להעריץ את ביל קלינטון?
צפו: סיפורו המרגש של חתן "קניין ש"ס" ביוהנסבורג הרה"ג רבי ארן כהן שליט"א
צפו בקליפ מסכם מ"שבת דרשו" באוקספורד שבאנגליה
חסר אונים צנח על כסא מזדמן, ואז נזכר פתאום במענה שקיבל מהגר"ח קנייבסקי: "עמלק"!
סיום הש"ס של דרשו באצטדיון ''דום דה פריז''
תיאור חי מהמעמד המרטיט של הכנסיה הגדולה הראשונה בוינה, ודבריו של מרן ה'חפץ חיים' זי"ע
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
"יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים