גוי בא לנגן בשבת שבע ברכות – האם לאפשר לו זאת?

כ"ו כסלו תשע"ט- סימן של"ח סעיף ב'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אכיצד יתכן שמותר לומר לגוי שינגן בשבת?האם מותר לומר לגוי שינגן בשמחת תורה?ומה הדין בכל זה בזמננו?  • שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן של"ח סעיף ב' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

כהמשך לסעיף א' שיש איסור מדרבנן להשמיע קול בשבת דרך שיר ושמחה, ולא רק בכלי שיר אלא אפילו בידיו גזירה שמא יתקן כלי שיר, מבואר בסעיף ב', שיש מתירים לומר לגוי לנגן בחופה הנעשית בשבת, וטעם הדבר הוא, כיוון שאמירה לעכו"ם, שבות, ולנגן בשבת זה שבות מדרבנן, ושבות דשבות במקום מצוה, במקום שמחת חתן וכלה, מותרת, וכן מותר לומר לגוי שיתקן כלי שיר לכבוד החתן והכלה, ואע"פ שלתקן כלי שיר זה איסור דאורייתא, בכ"ז כיוון שזה צורך מיוחד, מותר שהרי שמחת חתן וכלה הוא דבר גדול מאוד, אבל בשאר שמחה של מצוה כגון שמחת תורה וכו', אסור אפילו לומר לגוי לנגן, אא"כ הוא בא מעצמו או שהכינו אותו בער"ש שאז מותר, ואומר המ"ב, שבזמן הזה נהגו להקל לעניין אמירה לנגן גם בשאר שמחה של מצוה, כיוון שי"א שהגזירה שמא יתקן כלי שיר לא שייכת אצלנו כלל, מכיוון שאנחנו לא יודעים לתקן כלי שיר, ולפי"ז אפילו ליהודי מותר, אבל אנחנו לא סומכים על שיטה זו להתיר ליהודי, אלא אנחנו משתמשים באותה שיטה להתיר לגוי לנגן גם בשאר שמחה של מצוה.

מביא המ"ב, שיש מי שאומר, שאסור לומר לגוי בשבת שינגן, אבל אם הוא בא מעצמו או שאמרו לו בער"ש, מותר.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים