באיזה בריכה מותר לשחות בשבת?

כ"ח כסלו תשע"ט- סימן של"ח סעיף ח'- סימן של"ט- סעיף ג'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אאדם שיש לו נזילת גשמים מהגג האם מותר בשבת להניח כלי תחת מקום הנזילה?מדוע אסור לרכוב על בהמה בשבת?מה הטעם שהתירו למחוא כפיים בשמחת תורה?ומהם ב' האפשרויות שהביא הרמ"א להתיר בימינו ריקודים ומחיאות כפיים בשבת? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן של"ח סעיף ח' – סימן של"ט סעיף ג' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

מי גשמים שירדו על הגג והגשמים חודרים ונוטפים לתוך הבית, מותר להניח כלי תחת אותם מי גשמים, כדי שהכלי יקבל לתוכו את מי הגשמים, וכאשר הכלי מתמלא מותר ליטול את הכלי, לשפוך את מי הגשמים, ולחזור ולהניח אותו תחת מי הגשמים החודרים ונוטפים לתוך הבית, וכל זה רק באופן שהמים ראויים לשתיית אדם, או לרחיצת אדם, ואפילו ראויים לשתיית בהמה, אבל כאשר המים מאוסים ואינם ראויים לתשמיש, ממילא הם מוקצה, ואסור להניח כלי תחתיהם, משום שהוא מבטל כלי מהיכנו, שהרי הכלי מותר בטלטול, וע"י שיש בו מי גשמים מאוסים, הכלי נהפך להיות אסור בטלטול, ואין לומר שיהיה מותר לטלטלו מדין גרף של רעי, שהרי אין עושים גרף של רעי לכתחילה.

אם בכל זאת הניח את הכלי תחת מי הגשמים, גם כאשר המים מאוסים, מותר לטלטל את הכלי מדין גרף של רעי באופן שהכלי נמצא במקום שיושבים בו בני אדם, אבל אם הכלי נמצא במקום שלא יושבים בו בני אדם, אין היתר לטלטלו.

אין רוכבין ע"ג בהמה, ומבואר במ"ב (לעיל בסי' ש"ה סי"ח) שטעם האיסור הוא, שמא תוך כדי הרכיבה יתלוש זמורה כדי להנהיג את הבהמה, ויעבור על איסור תולש.

אסור לשחות בשבת במי נהר, וכן במי בריכה שהם כמו נהר, דהיינו, שהמים יוצאים ולא חוזרים חזרה, וטעם האיסור הוא, גזירה שמא יעשה חבית של שייטים כדי לשחות איתה, ויעבור בזה על איסור תיקון מנא, ואם יש גדר סביב הבריכה שהמים לא יוצאים החוצה אלא נשארים כאן, דין הבריכה כמו כלי, ומותר לשחות בתוכה, ואיסור זה של שחייה, הוא רק כאשר עוקר את רגליו מקרקע המים, אבל אם רגליו נשארות בקרקע של המים, נחשב הדבר לרחיצה ושהייה בתוך המים, ואין איסור בזה.

אסור למחוא כפיים בשבת, וכן אסור להכות כף על ירך, ואסור לרקוד גזירה שמא יתקן כלי שיר, ומוסיף המ"ב, שהאיסור למחוא כפיים או להכות כף על ירך, הוא גם במקום צער, ולעניין ריקוד לצורך מצוה כגון בשמחת תורה, מותר, כיוון שכל האיסור לרקוד בשבת הוא מדרבנן, ומשום כבוד התורה התירו, אבל בשאר שמחה של מצוה וכגון נישואין, אסור, וגם כשהתירו לרקוד בשמחת תורה, לא התירו להשמיע קול בפעמונים, וכן אסור לתופף באצבעותיו בקצב להשמיע קול נעים, או לקשקש באגוז לתינוק, כדי שישתוק, כל זה וכיו"ב אסור, ולמחוא כפיים כלאחר יד, מותר, ומה שנוהגים היום למחוא כפיים ולרקוד ולא מוחים בהם, הוא משום שמוטב שיהיו שוגגים,

הרמ"א אומר, שהיום נהגו להקל בזה, ומביא בזה ב' אפשרויות, או שלא מוחים בהם כיוון שמוטב שיהיו שוגגים ולא מזידים, או שהיום אנחנו לא בקיאים בתיקון כלי שיר, וממילא אין חשש שמא יתקן כלי שיר, ואומר המ"ב, שמה שנהגו להקל הוא רק למחוא כפיים, ולהכות כף על ירך, ולרקוד, אבל לא הקילו בהשמעת קול בפעמונים ובכלי שיר, וכן לא על שאר דברים הנזכרים בסעיף זה, וגם לגבי למחוא כפיים ולרקוד, מותר רק במקום מצוה, ומעיקר הדין אסור.

כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
"שאלתי את מרן הגר״ח שליט״א האם הוא ׳מרשה׳ לי לנתק את הטלפון לפחות בזמן הלימוד?"
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים