מדוע אסור להישען על עץ בשבת?

י"ג כסלו תשע"ט- סימן של"ו סעיף א'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם מותר בשבת להניח חפצים על העץ?אדם שעלה על עץ, באיזה אופן אסור לו לרדת ממנו בשבת?ומדוע אסרו חז"ל להניח על העץ כלים שמשתמשים בהם תדיר?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן של"ו סעיף א' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

חז"ל אסרו לעלות על האילן בשבת, שמא יעלה עליו ויתלוש עלים או ענפים או פירות, ואסור להשתמש באילן כלל בשבת, ולכן אסור להישען עליו או להוריד ולהניח חפץ עליו, ואפילו שהאילן התייבש לגמרי ונשרו עליו ופירותיו וענפיו ואין מה לתלוש, בכ"א אסור משום סייג וגדר, ויש מקילים בימות החמה לעלות על אילן יבש, דכיוון שרואים שמדובר בימות החמה ורואים שהוא יבש ואין מה לתלוש ממנו, אפשר להקל.

גם ירידה מהאילן נחשבת השתמשות באילן, וכן ישיבה באילן נחשבת השתמשות באילן, ואדם שעלה על האילן בשוגג או שעלה מבעו"י ושקעה החמה, מותר לו לרדת מהאילן בשבת, כי גם אם הוא ישאר באילן הוא משתמש באילן, ואדם שעלה על האילן בשבת במזיד, קנסו אותו חז"ל שישאר שם כל השבת, שהרי גם הירידה מהאילן אסורה, ואם עלה בשוגג בער"ש ונשאר במזיד עד שחשיכה, י"א שיורד בשבת כיוון שהולכים אחר העלייה, והרי עלה בשוגג, וי"א שלא ירד, והלכה כדעה הראשונה, ומותר לו לרדת בשבת.

מה שאמרנו שכאשר עלה מבעו"י, שמותר לו לרדת, זה דווקא אדם שעלה, אבל אם הניח חפץ ע"ג האילן, יש בזה השתמשות ועדיף שהחפץ ישאר באילן בשבת, וכן כשהעלה חפץ ע"ג האילן מבעו"י, אסור להוריד את החפץ בשבת, כיון שכאשר החפץ מונח באילן, אין בזה איסור של השתמשות, אבל כאשר מסיר את החפץ מהאילן, הוא משתמש באילן.

אסור לאדם להניח ע"ג האילן בער"ש כלים שרגיל להשתמש בהם, כיוון שמתוך שהוא רגיל להשתמש בהם, חוששים שמא יוריד אותם מהאילן בשבת ויעבור על איסור השתמשות באילן, ואומר הרמ"א, שכל זה באילן וכיו"ב שהם דברים קשים, אבל עשבים או ירקות רכים מותר להשתמש בהם, ומביא המ"ב מהט"ז שחולק על הרמ"א, ומדייק מלשון השו"ע והרמב"ם, שכתב השו"ע 'אין עולין באילן ואין משתמשין במחובר' משמע שיש אילן ויש מחובר, ואילן זה קשה, ומחובר זה רך, ושינה השו"ע את לשונו כדי לומר, שכל שהוא מחובר, אפילו שהוא רך כעשבים וירקות יש איסור להשתמש בהם בשבת, ופסק המ"ב להלכה כהרמ"א, שדברים שהם רכים, אין איסור להשתמש בשבת, וכאשר הם קצת קשים, לא ישתמש בהם כיוון שיש חשש שישברו, וגם להרמ"א שמקל להשתמש בדברים רכים כאשר הם מחוברים, אומר המ"ב, זה הכל כשהם רכים לגמרי, אבל דברים שבתחילת דרכם הם רכים ואח"כ מתקשים, אע"פ שעכשיו הם רכים, הם נידונים כקשים ואסור להשתמש בהם.

הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים