מבוי עקום

כ"ו באדר ב תשע"ט - סימן שס"ד- סעיף ג'- סוף הסימן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אבאיזה אופן עושים תיקון למבוי עקום בכדי שיהיה מותר לטלטל בו?האם חצר עקומה ומפולשת צריכה תיקון? ומה הפירוש 'מבוי העשוי כנדל'? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שס"ד סעיף ג' – סעיף ה' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

מבוי עקום, דהיינו, מבוי המפולש שפתוח משני ראשיו לרה"ר או לכרמלית, אלא שלא כמו כל מבוי מפולש שהוא בצורה ישרה, אלא הוא מתעקם בזווית כמו האות דל"ת, מבוי כזה, מלבד מה שהוא צריך תיקון בשני ראשיו, הוא צריך תיקון גם באמצעו, ואם הוא עשוי כמין חי"ת, דהיינו שיש לו שני זוויות, הוא צריך צוה"פ בשני עקמומיותיו, ולחי או קורה בשני ראשיו, או להפך לחי או קורה בשני עקמומיותיו, וצוה"פ בשני ראשיו, וטעם הדבר שצריך תיקון בעקמומיותיו, מבואר במ"ב, שכיוון שהפילוש באמצע נראה משני הצדדים למי שעומד בראש המבוי, צריך לסותמו שלא ייראה כלל.

חצר המפולשת ועקומה, אינה צריכה תיקון בעקמימות שלה, וממילא, מבואות שלנו שיש להם דין של חצרות, וחצרות אינם צריכים תיקון בעקמומיות שלהם, כך מבואות שלנו העקומות לא צריכים תיקון בעקמומיותם.

רחובות הצדדיים שהם פתוחים לרה"ר, אבל באמצע יש מבואות נוספים שאינם פתוחים לרה"ר, אלא הם פתוחים למבואות החיצוניים, והחיצוניים פתוחים לרה"ר, גם המבואות הפנימיים מוגדרים כמבוי עקום, שצריכים תיקון בעקמומיות שלהם.

מבוי העשוי כמו 'נדל', דהיינו, מבוי ארוך שיוצאים ממנו כל מיני מבואות קטנים, והקטנים פתוחים לרה"ר, באותו מקום שהמבואות הקטנים נפגשים במבוי הראשי המרכזי, הם נידונים שם כמבוי המפולש, והם צריכים תיקון בעקמומית, והמבוי הגדול דינו הוא, שאם הוא מפולש, עושה צוה"פ מצד אחד, ומצד שני לחי או קורה, ואם הוא סתום ורק מצד אחד הוא פתוח לרה"ר ולא מהצד שממולו, עושה לחי או קורה בראשו, ולא יותר מכך.   

"אתם עוברים לכל השטויות בהודו, זה סימן שאתם מחפשים רוחניות!"
אנשים כמונו... מה לנו ולחזרה בתשובה?
"אני בטוח שהחרדים מאוכזבים מכך שהגשר נבנה תוך חילול שבת. תדעו שזה לא מדויק, ואני ומשפחתי הם דוגמא לכך"
"מי שמתפרנס מהציבור החרדי, צריך להיות טיפש כדי שלא להצביע לו"
"אמרתי להם שהייתה 'שיחה מוסרית' מהפרזידנט של פולין! הגיבו הבחורים: 'אוי, עוד פעם יענקל"ה והבדיחות שלו?!'..."
6 בבוקר, והנה דפיקות עזות נשמעות בדלת, ובפתח עומדים שוטרים...
המוני בית ישראל מצטרפים ללימוד 'הדף היומי בהלכה' עם תחילת לימוד חלק ה' במשנה ברורה
עוברות עשר דקות של סיוט, רבע שעה, חצי שעה. הבן־אדם כבר כמעט מתמוטט.
נכנסתי פנימה, היא דיברה. "אם היו לי חמישה מיליון דולר ביד, הייתי משלמת אותם בהנאה!"
למה אנו נופלים שוב ושוב בטעות הזו?
"ירושלים, ת"א, ניו-יורק, לונדון, פריז, יוהנסבורג, בואנוס-איירס, מנצ'סטר" – הנהלת 'דרשו' העולמית הודיעה על שורת מעמדי סיום הש"ס שיתקיימו ברחבי העולם עם סיום המחזור הי"ג בדף היומי
הנציגים החילוניים סוברים שבחודש אלול לא נוכל 'להיאבק על כל קול'
הקטע שהכי קשה ללוליין
למד בתיכון, האבא רופא שיניים, נרשם בר"ח אלול ל'אור ישראל' ... והתקבל.
היה נראה לי שרב החובל זומם משהו
הוא קופץ מהגדר, והסבא ...מתעלף!!!
נסעו לחו"ל, נתנו את הדירה לשכנים וכשפתחו אותה...
אם היה לי 'גישמאק' וטעם בלימוד, הייתי אוהב ללמוד. אבל זהו, שאין לי
אחרי שנים,הוא פוגש בכותל את חברו היתום מהחיידר,שישן איתו בספסל בביהכנ"ס
הוא היא תקוע על אם הדרך, בלחץ אטומי, מבט מיואש, ואז הוא נזכר במפתח המאסטר...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים