הדף היומי מסכת חולין דף נו

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה מיוחד בשיני החולדה?

מה אירע לתרנגולת של בית רב חנא?
ומדוע הלכו רבי סימאי ורבי צדוק ללוד??

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף נו

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים