הדף היומי מסכת חולין דף נה

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה מצא רבה במדבר?

מהו הכינוי המיוחד של מורי הוראה בדיני טריפות?
ומדוע אין לדמות טריפה לחברתה?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף נה

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים