הדף היומי מסכת בכורות דף נז

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

על איזה ארז נסעו שש עשרה קרונות?

איזו ביצה הטביעה ששים עיירות?
וכיצד מצילים את הגדי שמתה אימו?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת בכורות דף נז

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים