האם מותר לפרוס בשבת ביצה בכלי המיועד לכך?

סימן שכ"א סעיף ח'- סעיף י"א

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אריסוק קוביות סוכר בשבת

באיזה אופן מותר לטחון מלח בשבת? מלח שנעשה גבישים האם מותר לטוחנו בשבת? האם מותר לטחון בשר בשבת? ומה הדין לעניין השקיית ירקות תלושים בשבת כדי שלא יכמשו? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"א סעיף ח' - סעיף י"א במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

למדנו בסעיף ז', שמותר לטחון פלפלין בשבת בשינוי, דהיינו, ע"י הידית של הסכין, כיוון שאין דרך לטחון כך את הפלפלין בימות החול, ממילא זה נחשב לשינוי, אבל זה לבד לא מספיק, אלא אסור לכתוש אותם ע"י הידית של הסכין אם הם מונחים במכתשת,  וצריך שיהיו מונחים בקערה, כיוון שבמכתשת יש בעיה של 'עובדין דחול'.

כהמשך לכך מבואר בסעיף ח', שלא כותשים מלח במדוך של עץ וכ"ש בשל אבן, ואפילו שדעתו לאכול אותו לאלתר, אבל מרסק אותו בידית של הסכין, שכיוון שלא רגילים לטחון כך את המלח, הוי שינוי, ולחתוך את המלח בחוד של הסכין אסור, כיוון שזה טוחן.

הרמ"א אומר שאין טוחן אחר טוחן, ולכן, מלח שכבר היה מרוסק, אע"פ שהתגבש שוב ונעשה לחתיכה אחת, מותר לחזור ולטחון אותו בשבת, כיוון שאין טוחן אחר טוחן, וכמו שמותר לחתוך פת לחתיכות קטנות כיוון שהוא כבר היה חתיכות קטנות אלא שהוא התגבש, ומביא המ"ב, שסוכר שהתגבש ונעשה לקוביות, מותר לטחון אותו בשבת, כיוון שאין טוחן אחר טוחן.

בסעיף ט' מבואר, שאין טוחן אלא בגידולי קרקע, ולכן מותר לטחון בשר בשבת, וגם לשיטות הסוברות שבשר נחשב לגידולי קרקע כיוון שהבהמה גדלה וניזונת מגידולי הקרקע, בכ"ז מותר לטחון בשר בשבת, כיוון שאין טחינה באוכלין, שהרי הם יכולים להיאכל גם בלי טחינה, וממילא הטחינה לא משפיעה עליהם באופן מיוחד, אא"כ מדובר בסוגי מאכלים שאינם ראויים להיאכל כמות שהם, שאז הטחינה הופכת אותם לראויים, ואסור לטחון אותם גם אם מדובר במאכלים, ויש מקילים שאין טחינה באוכלין גם כאשר הם לא ראויים להיאכל כמות שהם.

גבינה אינה גידולי קרקע ובאופן עקרוני אין בעיה של טוחן בגבינה, ובכ"ז אם טוחן אותה בכלי המיוחד לכך, ה"ז דרך חול וכטחינת תבלין במכתשת, ואסור, אבל מותר לחתוך אותה בסכין דק דק וכמו לעניין בשר, ואפילו שהיא קשה מאוד, מותר, כיוון שיכולים ללעוס אותה קושי ויש עליה שם של אוכל.

בסעיף י"א מבואר, שמותר להשקות את התלוש כדי שלא יכמוש, ומבואר במ"ב שטעם ההיתר הוא, כיוון שירקות שראויים לאכילה מותר לטרוח עבורם, לכן מותר להשקות אותם בשבת כדי שלא יתייבשו, אבל אסור לטרוח בשבת עבור דבר שלא ראוי לאכילה, ולהשקות מחובר אסור מן התורה.

צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים