האם מותר לטלטל בחצר שנפרצה בשבת לרשות הרבים? – ט"ו אייר

סימן שע"ד- סעיף ב'- סעיף ג' | מדוע נפילת הכותל שבין חצר קטנה לגדולה אוסרת רק את הקטנה?

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה באידיש
מאת הרב אפרים סגל שליט"אכתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים