אדם שלא יודע מתי חל יום השבת האם מותר בהנחת תפילין?

כ"ה בטבת תשע"ט - סימן שד"מ- סעיף א'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אכיצד ינהג לעניין מזונותיו?האם צריך לקדש ולהבדיל באחד מן הימים? אדם שתקוע במדבר ואיבד את חשבון הימים האם מותר לו להמשיך בהליכה?מה יעשה בעניין החגים?ובאיזה אופן אדם שאיבד את חשבון הימים מותר ודאי בעשיית מלאכה?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שמ"ד סעיף א' – סעיף ב' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אדם שאיבד את חשבון הימים ואינו יודע מתי שבת, וכגון שנשבה לבין הגויים, או שהולך במדבר, מבואר, שהוא אסור בעשיית מלאכה בכל הימים כולם, כי אולי כל יום הוא שבת, ומותר לו לעשות רק מלאכות שהם לצורך פיקוח נפש, ואם יש לו מה לאכול ואפילו לחם לבד, אסור לו לעשות מלאכה עד שיכלה מה שיש לו, ומלבד זאת, תקנו חז"ל ואמרו, שמאותו יום שנולד הספק בליבו, צריך למנות שבעה ימים, וביום השביעי הוא מתנהג כמו שזה שבת, ומקדש ומבדיל כדי שיזכור ולא תשתכח ממנו תורת שבת, ונחלקו הפוסקים, האם באותו יום שביעי הוא מותר לעבור על איסורים דרבנן, או שאסור, כיוון שמצד אחד יכול להיות, שמכיוון שזה רק ספק, הוא מותר באיסורים דרבנן, שהרי ספיקא דרבנן לקולא, ואולי לא, אלא נאמר שיום השביעי יש בו איסור מדאורייתא, שהרי כל קבוע כמחצה על מחצה.

ואין לומר שנלך אחרי הרוב ונאמר שזה יקבע שהיום הוא לא שבת, כיוון שזה כל קבוע, והימים הם קבועים, ויום השבת ניכר, וכל קבוע כמחצה על מחצה, ולכן מותר לו לעשות רק מה שנצרך לו לצורך מחייתו כדי שלא ימות.

גם ביום שישי לפי החשבון שלו אסור לו לעשות כפול בשביל מחר כדי שלא יצטרך לחלל את יום השביעי לפי החשבון שלו, שהרי אולי יום השישי זה השבת האמיתית, ונמצא שמחלל שבת סתם, ולכן, יעשה כל יום ויום מלאכה לצורך פרנסת אותו יום.

מותר לו להמשיך ללכת אפילו ביום שמקדש בו, וזה כדי שימהר לצאת מתוך המצב בו הוא נמצא, ולא ישאר בארץ גזירה לעולם וימות שם.

מקשה הבה"ל, מדוע לא נאמר שבמצב כזה יקח יום אחד, ויעשה בו מלאכה ומזונות לצורך כל שבעת הימים, ובזה ירוויח שיעשה מלאכות ביום אחד, וישבות ששה ימים? ומתרץ, שעדיף לעשות מלאכה עקב פיקוח נפש, מאשר לחלל שבת מיוזמתו ולעשות דבר שאינו נצרך בו, ומוסיף הבה"ל, שהוא הדין בחודשים שיש בהם חגים, והוא מסופק אולי הגיע זמן המועדים, הוא צריך להחמיר את קדושת החג, עד שיצא הספק מליבו.

לעניין תפילין, מבואר במ"ב שצריך להניח תפילין גם ביום השביעי, ולא מיבעיא אם נאמר שיום השביעי זה רק שבת מדרבנן שוודאי שצריך להניח תפילין, אלא גם אם נאמר שזה דאורייתא, זה רק ספק דאורייתא, ולכן צריך להניח תפילין גם ביום השביעי שלו.

כאשר הוא יודע את היום בו הוא יצא ואינו יודע איזה יום זה, ביום השמיני מאותו יום, הוא מותר בעשיית מלאכה, שהרי וודאי שהוא לא יצא בשבת, אבל בשאר ימים הוא אסור, שמא הוא יצא בער"ש או ביום ראשון.

צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים