כיצד אוגדים את ארבעת המינים ?

כ"ב בחשון תשפ"ב- סימן תרנ"א- מאמצע סעיף א' "ואם נשרו מהעלין"- סעיף ב'
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

באיזה אופן מותר לאגוד ביום טוב?האם יוצא ידי חובה בנטילת כל ארבעת המינים ביד אחת?ומדוע צריך להשאיר טפח פתוח בלולב ?תמצית שיעור הלכה במשנה ברורה הלכות סוכה במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה' [משנ"ב חלק ו', סימן תרנ"א סעיף א' בחלקו השני – סעיף ג']

חציצה מעלים שנשרו בתוך אגד הלולב

בחלקו הראשון של סעיף א' כתוב, שאדם שנטל את הלולב עם שאר המינים ולא אגד אותם, האגד אינו מעכב, אבל מצוה לאגוד, ועל זה אומר השולחן ערוך, שאם נשרו מהעלים בתוך האגודה באופן כזה שהעלים מפסיקים בין ידו לבין המינים שבלולב, אין לחוש בזה, משום שמין במינו אינו חוצץ, אבל שלא במינו, חוצץ, ולכן יקח את החוט שרגיל להיות סביב ההדס, ומבאר המשנה ברורה, שהיו רגילים לקנות את בדי ההדס מגוי, והגוי היה מוכר את ההדסים באגודות אגודות, ואותם אגודות היו קשורים בחוט, ואת אותו חוט צריך להסיר, כי החוט הוא מין בשאינו מינו, והוא מהווה חציצה בין היד לבין הד' מינים.

אופן אגידת ארבעת המינים

אם הד' מינים אינם אגודים מערב יום טוב, או שהותר איגודו, אסור לאגוד אותם ביום טוב עצמו בקשר גמור, אלא אוגדו בקשר עניבה, ויש מי שכתבו שבאם לא אגד מערב יום טוב, לא יעשה עניבה ביום טוב, אלא יכרוך בחוט סביב הג' מינים, ואת ראש הכרך תוחב בתוך העיגול הכרוך, ויקשור ההדס יותר גבוה מהערבה והטעם הוא על פי הסוד, וישפיל את ההדס והערבה תוך אגד הלולב כדי שייטול את כל ג' המינים בידו בשעת הברכה, ויש שכתבו לעשות בלולב ג' קשרים כנגד ג' אבות, ויש מי שאומר שג' קשרים הללו, הקשר של כל הג' מינים יחד מצטרף לג' הקשרים, ובאליהו רבה משמע, שג' קשרים בלולב עצמו, מלבד הקשר הד' שהוא אוגד את כולם יחד.

לולב פתוח

צריך שטפח אחד בלולב יהיה פתוח כדי שיוכל לקשקש בעלי הלולב.

אופן נטילת ארבעת המינים

נוטל את האגודה עם הג' מינים בידו הימנית ראשיהם למעלה ועיקריהם למטה, והאתרוג בידו השמאלית, וטעם הדבר, משום שהם שלשה מינים, והאתרוג אחד, ואפילו שברך עליו כבר ואחר כך נוטל אותו פעם שנייה, כגון בשעת אמירת ההושענות, צריך ליטול את הג' מינים בימין, וביד שמאל את האתרוג, ואם נטל את שניהם בידו אחת, לדעת הארחות חיים, לא יצא, ולדעת הט"ז, יצא, ולעניין הלכה יש להחמיר בשל תורה, ולחזור וליטלו בלי ברכה, כלומר, יש עניין שהאתרוג עם הג' מינים לא יהיו באותו יד.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים

1/94

לפתוח את היום ברגל ימין

הצטרפו למייל היומי של דרשו
מדהים, מרגש ומחזק.

דילוג לתוכן