מדוע גומרים את ההלל בכל ימי חג הסוכות ?

י"ז תשרי תשפ"ב- סימן תרמ"ה- סעיף א'- סעיף ב'
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה העניין להשכים להתפלל שחרית ביום טוב ראשון?ומדוע מברך שהחיינו על הלולב והרי אתמול כבר בירך שהחיינו בסוכה?  תמצית שיעור הלכה במשנה ברורה הלכות לולב במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה' [משנ"ב חלק ו', סימן תרמ"ה סעיף א' – ב']

נפרדו עלי הלולב

הענפים של הלולב צריכים להיות מושכבים על גבי הלולב עצמו, וכאשר עלי הלולב נפרדו מהשדרה שלו, הדבר תלוי, אם הם נדלדלו כעלי החריות, הלולב פסול, ומבאר המשנה ברורה, שאם הם נדלדלו באופן כזה שאם ינסו לאגוד אותם יחד הם יישברו ויתקשו חזק, הלולב פסול, אבל אם עלי הלולב המחברים את השדרה, נפרדו קצת מעל גבי השדרה, דהיינו התקשו קצת באופן שאפשר לאגוד אותם, הלולב כשר, אבל מצוה מן המובחר שהעלים יהיו מושכבים לגמרי על גבי הלולב עצמו, ושלא יתקשו בכלל.

נפרצו עלי הלולב

נפרצו עלי הלולב, דהיינו, שהעלים בכלל לא עולים עם הלולב כלפי מעלה, אלא הם נוזלים כלפי מטה, הדין הוא שהלולב פסול, ואם עלי הלולב נפרצו לגמרי ונעקרו מהשדרה, והוא אגד אותם באגד מלאכותי, הלולב פסול, וכן אם נתקשו העלים כעץ ואינו יכול לחברם עם השדרה, פסול, וכל זה ברוב עלים, אבל אם מיעוט עליו נעשו כך, אבל שאר העלים נשארו ועדיין הלולב נשאר מכוסה בעלים, הלולב כשר, ואם נשברה השדרה ממש, פסול.

פסול בעלים שאינם נצרכים לשיעור הלולב

באופן שרוב העלים של הלולב מה שיותר מכשיעור, קרה בהם פסול, דהיינו, נפרצו, או נפרדו, אבל רוב השיעור שבלולב נשאר שלם, יש להסתפק, האם הולכים אחרי רוב הלולב, או אחרי רוב העלים.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים

1/102
דילוג לתוכן