במה צריכים להיזהר בשעת התקיעות ?

כ"ח אייר תשפ"א-סימן תקפ"ז- סעיף ב'- סוף הסימן
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם יוצאים ידי חובה בתקיעת שופר בתוך בור?האם יוצאים ידי חובה בתקיעות שהם להתלמד?ומה הדין באופן שאדם יצא מבית הכנסת לפני שהסתיימו התקיעות?תמצית שיעור הלכה במשנה ברורה הלכות ראש השנה במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה' [משנ"ב חלק ו', סימן תקפ"ז סעיפים ב' –  ג']

תוקע בתוך הבור ומסיים מחוץ לבור

אמנם מי שעומד מחוץ לבור ושמע תקיעה שבתוך הבור, הדין הוא, שאם שמע קול הברה, לא יצא ידי חובה, אבל אותם שנמצאים בבור, יוצאים ידי חובה, כיוון שהם שמעו קול שופר, ואם כן, אדם שהתחיל לתקוע בתוך הבור, ותוך כדי התקיעה הוא עלה אל מחוץ לבור, יצא ידי חובה בין בתקיעה ששמע כשהיה בבור, ובין בתקיעה ששמע מחוץ לבור, שהרי השופר עלה מהבור יחד איתו, והחידוש בזה הוא, שלא חוששים שמא התוקע יוציא את ראשו מהבור עוד לפני שהשופר יצא מהבור, ונמצא שהוא שומע את התקיעה שבתוך הבור, אלא סומכים על כך שהוא הוציא את ראשו מהבור יחד עם השופר.

שמיעת התקיעות בתוך בור

בני אדם שהיו בבור בתחילת התקיעות, ויצאו ועלו מהבור יחד עם התוקע, ושמעו את סוף התקיעות מחוץ לבור, יצאו ידי חובתם, מהטעם הנ"ל, שכל מה שהם שמעו, היה קול שופר, ויש מקילים בזה וסוברים, שגם אם אלו ששמעו את קול השופר נשארו בבור, ורק הבעל תוקע עם השופר עלו אל מחוץ לבור, הדין הוא, שאותם שעומדים בתוך הבור יצאו ידי חובה, כי קול הברה זה רק לאלו שעומדים מבחוץ ושומעים את קול השופר שמבפנים, אבל לא לאלו שעומדים מבפנים ושומעים את השופר שמבחוץ, ולמעשה יש להחמיר, שאם לא יצאו מהבור, יתקעו שוב בלי ברכה אם לא ברור להם ששמעו קול שופר.

תוקע מחוץ לבור ושופר בתוך הבור

התוקע שעומד מחוץ לבור, והכניס את השופר לתוך הבור ולא הכניס את ראשו, ותקע לאלו העומדים בבור, הם יצאו ידי חובה כיון שהם שמעו קול שופר, והוא שעומד חוץ לבור, לא יצא ידי חובה, כיוון שהוא שמע קול הברה.

שמע תקיעה בחיוב ושלא בחיוב

אדם ששומע חלק מן התקיעה שלא בחיוב, וחלק ממנה בחיוב, כגון, אם התחיל לתקוע לפני עלות השחר, שזה תקיעה שלא בחיוב, והתקיעה נמשכה לאחר עמוד השחר, שזה תקיעה בחיוב, וכן באופן שחברו תקע כדי להתלמד שלא יוצאים בזה ידי חובה, ותוך כדי התקיעה בקש ממנו לכוון להוציאו ידי חובה, ומאז שהוא החליט להוציא אותו ידי חובה, הוא תקע שיעור תקיעה, לא יצא, כיוון שצריך שתחילת התקיעה גם תהיה בחיוב, וכן אדם שהיה בתוך הבית כנסת, ולפני שסיים התוקע את התקיעות, הוא יצא החוצה, הדין הוא שהוא לא יצא ידי חובה, משום שהוא שמע רק חצי תקיעה, ויש אומרים שיצא ידי חובה אם יש שיעור תקיעה בחיוב, וסברא ראשונה היא העיקר, וצריך לחזור ולתקוע ובלי ברכה, כיון שספק ברכות להקל.

זהירות בשמיעת קול השופר

צריך להזהיר את הציבור שלא יוציאו ליחה ורוק בשעת התקיעות, כדי שישמעו את כל הקולות מתחילה ועד סוף, וכן לא יביאו את הילדים מטעם זה, ועדיף שיהיו הילדים עם אמותיהם בעזרת נשים, כיוון שנשים אינם מחויבות מן הדין בתקיעת שופר, ומכל מקום נראה, שקטנים שהגיעו לחינוך, מצוה להביא אותם לבית הכנסת, ולאיים עליהם שישמעו את התקיעות ולא יבלבלו את הציבור, כי ברגע שהם מרעישים, יתכן שמישהו ישמע רק חלק מהתקיעה, ובכך לא ייצא ידי חובה.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים

לפתוח את היום ברגל ימין

הצטרפו למייל היומי של דרשו
מדהים, מרגש ומחזק.

דילוג לתוכן