פירות שהוציאום מחוץ לתחום

ד' אב תשע"ט - סימן ת"ה- סעיף ט'- סוף הסימן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אפירות שהוציאום בשוגג מחוץ לתחום מה דינם לעניין אכילה? האם יש חילוק בדין הפירות בין אם הוציאום בשבת לבין אם הוציאום ביו"ט?ומה הדין כאשר הוציאו את הפירות לעיר המוקפת במחיצות?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן ת"ה סעיף ח' עד סוף הסימן במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

פירות שהוציאו אותם מחוץ לתחום, דינם כאדם שיצא מחוץ לתחומו באונס, כיוון שהפירות האלו הם אנוסים, שהרי מישהו אחר הוציא אותם, וכפי שמבואר לעיל, שכל אדם שיצא חוץ לתחום, כל עוד והוא נמצא מחוץ לתחום, אין לו אלא ד' אמות בלבד, ואם חזר לתוך התחום שלא מדעתו, הוא מקבל את כל התחום שהיה לו בכניסת השבת, אבל כל עוד הוא חוץ לתחום, אין לו אלא ד' אמות, אא"כ הניחו אותו בעיר המוקפת מחיצות, שאז כל העיר כולה נחשבת כלפיו כד' אמות, וכך הדין בפירות, אבל גם כאשר הם נמצאים מחוץ לתחום שאז אין להם אלא ד' אמות, יש נושא לגבי האם מותר לאכול את אותם פירות, האם לאותו שהוציא את הפירות הללו, הפירות מותרים באכילה, והאם לאנשים אחרים שלא הוציאו את הפירות, הפירות מותרים באכילה שהרי נעשה בהם איסור, או שהם מותרים באכילה לאחרים.

כל זה ביו"ט, אבל בשבת, בכל מקרה הפירות אסורים בטלטול ביותר מד' אמות ברה"ר, וגם אסורים בהוצאה מרשות לרשות, אבל כאשר מדובר ביו"ט, הפירות חזרו חזרה למקום שהם היו בו בכניסת השבת, והם מותרים בטלטול בכל העיר, וגם אם מדובר בשבת, אבל אם העיר מוקפת מחיצות ומתוקנת בצורת הפתח כדין, הפירות האלו מותרים בכל העיר בטלטול, וגם בשבת יש נפק"מ גם אם הם חזרו לעיר שאסורה בטלטול, והנפק"מ לגבי היתר אכילה, שאם הוא שבת, הם מותרים באכילה במקומם.

הפירות מותרים אפילו לאותו ישראל שהחזירם לצורכו במזיד, דהיינו, ביו"ט הם מותרים בטלטול בכל העיר, ובשבת מותרים באכילה, ואע"פ שפירות שהובאו מחוץ לתחום ע"י גוי, הדין הוא, שהם אסורים למי שהובאו בשבילו, אבל כאן שמדובר שהם חזרו לתחום שהיה להם מעיקרא, הדין הוא, שמותר לטלטל אותם כמו שהיה מותר לטלטל אותם לכתחילה בכניסת השבת, ללא שנעשה בהם איסור, כיוון שהם חזרו לתחום הראשון שהיה להם.

כל זה אמור כאשר הפירות חזרו למקום שבו הם היו בכניסת שבת, אבל כל זמן שלא החזירו אותם למקומם הראשון, אם הוציאו אותם בשוגג בלבד, אסור לטלטל אותם חוץ לד' אמות, וכמו אדם שיצא חוץ לתחום שאפילו יצא בשוגג, הדין הוא, שאסור לו ללכת ביותר מד' אמות, וכפי שמבואר בסעיף ה', ומוסיף המ"ב, שאם הפירות נכנסו לעיר שמוקפת מחיצות, הם מותרים בטלטול בכל העיר כולה, וכפי שמבואר בשו"ע בסעיף ו', שאם הגויים הניחו אותו במקום המוקף מחיצות, הוא מותר בטלטול בתוך כל היקף המחיצות, ואפיל שזה יותר מד' אמות.

אם הוציא הפירות במזיד, לא רק שאסור לטלטל אותם חוץ לד' אמות, אלא הם גם אסורים באכילה אפילו למי שלא הוציאם, ואע"פ שפירות שעכו"ם הביא מחוץ לתחום בשבת, הם אסורים רק למי שהובא בשבילו, אבל לאדם אחר שהעכו"ם לא הביא את הפירות עבורו, הפירות מותרים, בכ"ז כאן חמור יותר, כי כאן האיסור נעשה ע"י ישראל, ואסורים באכילה לכולם, ויש שסוברים, שלמי שלא הוציא אותם, הפירות מותרים באכילה, והמ"ב אומר, או למי שהפירות הובאו בשבילו, אבל למי שהפירות לא הובאו בשבילו ולא הוציא אותם, הם מותרים.

כלל הדברים: פירות שיצאו מהתחום שלהם וחזרו, הם מותרים בטלטול בכל הער, ומותרים גם באכילה, כי הם חזרו למקום שלהם, ופירות שיצאו חוץ לתחום והם עדיין מחוץ לתחום, אסורים בטלטול יותר מד' אמות, אא"כ הם בעיר המוקפת מחיצות, ולעניין אכילה נחלקו השיטות, אם הם יצאו בשוגג, הם מותרים באכילה, ובמזיד, הם אסורים באכילה למי שהוציא אותם, ולפי שיטה אחרת, אם הם יצאו במזיד הם אסורים באכילה למי שהוציא אותם לכ"ע, ונח' השיטות, האם הם אסורים באכילה למישהו אחר ולא למי שהוציא אותם, ולמי שהוצאו בשבילו הם גם אסורים באכילה לכ"ע, ולהלכה, קיי"ל כדעה המחמירה, שפירות שיצאו מהתחום שלהם במזיד, האם אסורים באכילה לכולם.

אנחנו לא 'עוקפים' אותו בשעה שאנו נהנים...
רבינו שליט"א: "צריך לנסוע, זה בריא! ואדרבא מי שלומד הרבה הוא הצריך לנסוע!"
המצב תקוע? - תערבב!
מראה פנים עגמגם כזה, המזכיר מטבל של חריסה מוחמצת...
לא מתנה, לא הלוואה, אז איך משיג אברך מן השורה 200 אלף דולר?
כיצד מומלץ להתנהג כששוטר תנועה עוצר אתכם באמצע הדרך
"החלטתי שלא יעבור עלי יום ללא עשיית טובה ליהודי!"
איך קרה שהחבר שלי ''הרוויח'' 500 שקל בזכות דו''ח חניה שאני קיבלתי
"אפשר בגלידה להתקרב לעבודת ה'!"
יוצאים לצימר? ככה תעשו את זה נכון
סיפור השגחה מדהים: ניצל ממוות בטוח 'בזכות' תאונה...
האשה שחזרה לחיים בריאים בזכות נגיף הקורונה
החפץ חיים, הקשיב לקריאת המכתב, ואמר שעל פי התיאור, יתכן מאוד שכלי זהב אלו הם כלי הקודש מבית המקדש
מאות בני ישיבות התכנסו ל'קעמפ חיזוק' מיוחד שנמשך על פני יום שלם בעיר סרסל שבפרברי פריז
מדוע אנשים פוחדים מביאת המשיח?
גדולי ישראל מזהירים: "להימנע מלהשתתף באירועים מלבד בני המשפחה הקרובים!"
האזינו: עשרות הרצאות לתשעה באב
כלי המקדש שהתגלו במערה, וילד בן 14 שמבצע עסקת נדל"ן מוצלחת
מוזיקאי עולמי עטור פרסים מקבץ נדבות עם כינור ששווה מיליונים...
התכנית הבינלאומית של 'דרשו' יוצאת לדרך: עשרות אלפי בני ישיבות מרחבי תבל בלימוד משותף
הבן התחתן בלייקווד, האבא רקד במלבורן...
מה לומר למי שחושש לצאת מביתו שמא יפגע בו הנגיף?
הורדת מסכה? - הורדת סטנדר מהיכלי הישיבות!
השלטונות מורידים לחץ...
בורו פארק: מה עושה יהודי חרדי בתוך שלולית ענק?
אני מסתכל במד-חום והמספרים קופצים בקצב מבהיל: 40, 41, 42... המכשיר מסמן שמד המעלות הגיע למקסימום
"חשבתי שהקב"ה שומע רק תפילות של חרדים..."
שער חניה חשמלי כמעט הוכנס לבידוד...
מפתיע: מיהו המאושר שזכה לקבל את שעון היד המיוחס שירש האדמו"ר רבי אלעזר אבוחצירא זצ"ל מאביו הק' ה'בבא מאיר' זי"ע?
''אני לא מאשימה אף אחד. יש כאלה שהעדיפו לשלוח את הילד לגן''
היוזמה הבינלאומית למשבר הקורונה:
מהו סוד סגולותיה של הרבנית קניבסקי ע"ה?
לפתע שמע מאחוריו: "עצור!". היה זה קצין רומני ובידו אקדח. "מה מעשיך?! האם אתה מכשף?!"
"ישב אצלי יהודי ובכה בדמעות שליש. כמעט ברור לו שהוא הדביק מישהו שנפטר לבית עולמו"...
מרן הגאון רבי אהרון יהודה לייב שטינמן זצוק"ל: "היכול אחד שאינו עושה כלום להיקרא 'מחנך'?"
חיוורון פשט לפתע על פני הקצין. מחט העירוי נעלמה! בשבריר שנייה הבין את המשמעות...
הספר צנח מארון הספרים לרצפה, ונפתח בדיוק ב...
מה אפשר לומר לאלו שמפחדים? - מרן שר התורה שליט"א בהתייחסות לענייני השעה
גל ראשון גל שני...
''למחרת הגעתי לשיעור, ולא היתה לי ולו הזמנה אחת לאותו היום''
''כבר 14 שנים הוא נוסע במסלול קבוע, ומעולם לא טעה...''
שוהים בבידוד? פסק ההלכה של מרן הגר''ח קנייבסקי לגבי שמיעת מוזיקה
"אלה מסעי" - מפגש מרתק ומרגש שהוביל פתאני מאפגניסטן לשוב לחיק היהדות
מרן רה''י הגרי''ג אדלשטיין שליט''א: ''חיוב גמור לשמור על כללי הזהירות''
מה כבר אפשר להספיק בתור לתספורת?
מי חייב לשלם את עלות השניצלים?
מדוע חדשות – נייעס, זה משהו 'רע'? ולמה אנחנו שמחים שאנחנו סוף סוף בדיכאון?!
האם חולה קורונה חייב לצום בי"ז בתמוז?
לא כל מי שיש לו קול יפה, יכול להיות זמר...
בקבוק היין שהתנפץ באזרבייג'אן
הגביר הכין 50 אלף דולר במזומן (שווה ערך למיליון דולר בימינו). כשהגיע אל הרבי הופתע לגלות...
התפללתי שהאדמה תבלע אותי, אבל שום נס לא קרה. הרבי הגיע, בדק בכיס, גילה את השעון ו...
"הוא מכר את הממתקים של משלוחי המנות, קנה נקניקיות ומוכר בחמישה שקלים. 'קופיקס' נהיה לנו..."
האשה מברוקלין שהצליחה לבטל את נאומו השבועי של נשיא ארה''ב
מה חיפש החגב בביתו של מרן הגר''ח קנייבסקי
המזוודה של מרן הגראי''ל שטיינמן בדרך לארה''ב
"הורי פחדו שאצא לטיולים. במקום להתבכיין הייתי יושב וקורא מהבוקר עד הערב''
כשחבר מועצת העיר הקריא 'חפץ חיים' באוזני ראש העיר
''הרסת לנו את החיים! עכשיו אתה מגיע לבקש סליחה?"
זמני צום שבעה עשר בתמוז תשפ 2020
''אני לא ממהר לחתום... הראשון שיהיה פה עם כל הכסף במזומן - זוכה בדירה!''
התגלה סליק ירדני מימי מלחמת ששת הימים
החליט 'משום מה' לתת לאברך פלוני 400 ש"ח...
'ודיברת בם’. בם? ראשי תיבות 'בלי מסיכה'...
גל של מכחישי סכנה: ריקודים עם הנגיף
אין להיבדק ביום שישי, ואסור לענות לטלפון בשבת
"לבישת מסיכה בזמנים האלו חובה גמורה... ועוון הוא להימנע מלבישתה!"
מבודד יקר, למה אתה לא יוצא מהבית? כי ביבי לא מרשה?
צפו: הגאון רבי משה פיינשטיין זצוק"ל, בתפילת שחרית
כששמע הרבי שבחו"ל יש פשקווילים נגדו, אמר: "אזוי?! תביאו לי את הפתק, גם אני רוצה לחתום"...
התרגשתי עד דמעות. "תראו" - אמרתי לילדים והצבעתי על החלונות - "אתם רואים את הבתים המוארים?''
"אסור להכנס לפחדים, אבל חובה להיערך ולהשמר!"
מתפלל לבנים תלמידי חכמים?
לזה לא שמנו לב...
''יתכן והייתי מנהיג בכל הישיבות את 'שיטת קלם' שבה הבחורים הם שמנקים את בית המדרש''
''לא משנה היכן שהה באותו רגע, ההעברה הייתה מתבצעת מיד''
מדוע בנו של הגר''ש וואזנר זצ"ל בירך על אביו 'שהחיינו' בבית החולים?
הגר''ש ואזנר ורעייתו קפצו מהאוניה והחלו לשחות לכיוון החוף
בזכות המסכה: ישיבה שלימה ניצלה מהדבקה
מה ענה החפץ חיים לאברך שהתלונן שאינו מצליח ללמוד מספיק?
כשרבי משה בלוי נפגש עם מלך הולנד
לא רק שלא קיבל פיצויים על השריפה, אלא עוד הוגשה נגדו תביעה...
(לא) מדברים על הכול!
תגלית היסטורית מרגשת את העולם היהודי
אהרלה סמט ואידיש נחת - דרשו "לא לנו ודאווענען"
דרשו במבצע ייחודי: סיפורי חיזוק מתקופת הקורונה
אלעד: העיר הראשונה בישראל שתספק חשמל כשר בשבתות וימים טובים
''לאחר ההלוויה נגלה הרב קהלני אל בנו בחלום, ואמר לו דברים מבהילים''
ביטחון עצמי - גאווה?

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים