עלייה לתורה בפרשת התוכחה

כ"ד אלול תשע"ט - סימן תכ"ח- סעיף ו'- סעיף ז'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמדוע לא מחלקים את פרשת הקללות לשני עולים?מה הטעם שמתחילים כמה פסוקים לפני פרשת הקללות ומסיימים בכמה פסוקים לאחריה? באופן שנוהגים לכבד את הרב בעליית שלישי מה עושים בפרשת בחוקותי שהקללות שבה הם בעליית שלישי?וכיצד ינהג אדם שקראו לו לעליית פרשת התוכחה?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן תכ"ח סעיף ו' – סעיף ז' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

הקללות שנמצאים בתורה בספר ויקרא בפרשת בחוקותי, לא מפסיקים בהם ומחלקים אותם לשני קרואים, אלא קוראים לאדם אחד, והוא קורא אותם מתחילתם ועד סופם, וטעם הדבר הוא, כיוון שסמכו חז"ל הלכה זו על הפסוק 'מוסר ה' בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו', ואם היו מחלקים את הקללות לשתיים, היה נראה כאילו הראשון קץ חלילה בתוכחת ה', לכן מעלים עולה אחד.

כאשר קוראים את הקללות בתורה, לא מעלים לקרוא מתחילת הקללות ומסיימים בסוף הקללות, אלא מתחילים קצת קודם, ומסיימים קצת אחריהם, והטעם, כיוון שאינו בדין שעם ישראל יעלו לתורה על הקללות, ויברכו לפניהם ואחריהם, אבל משום זה היה מספיק להתחיל פסוק אחד קודם ולסיים פסוק אחד אח"כ ולא יותר, אבל כיוון שקיי"ל שלא מתחילים לקרוא בפחות מג' פסוקים סמוך לפרשה, וכן לא מסיימים סמוך לפרשה פחות מג' פסוקים, לכן מתחילים ג' פסוקים קודם, ומסיימים עד ג' פסוקים אח"כ.

כתב המ"ב, במקום שנוהגים לחלוק כבוד לרב ומעלים אותו לתורה לשלישי, ובשלישי יש את פרשת התוכחה, ועלייה זו מתחילה ארבעה פסוקים לפני התוכחה, ואם ירצו לקרוא לרב לשלישי ולא יקראו לו את התוכחה, ישאר רק פסוק אחד לפני התוכחה, והרי צריך ג' פסוקים גם לתוכחה, לכן מי שעולה אחרי הרב לתוכחה, יש להתחיל לקרוא עבורו שוב ג' פסוקים קודם התוכחה, אבל יותר נכון שהרב ימחל על כבודו, ובאותה שבת יעלה לרביעי.

סתם אדם לא יעלה לפרשת התוכחה, וזה הכל לכתחילה, אבל בדיעבד יעלה ולא יקרה לו שום דבר, שהרי מי שמעלים אותו לתורה והוא לא עולה, גורם שיתקצרו ימיו, וכיוון שעולה מפני כבוד התורה, שומר מצוה לא ידע דבר רע, ובהרבה מקומות נוהגים, שהבעל קורא עצמו עולה לתורה בפרשת התוכחה, ונכון הוא, ואפילו שהוא כהן, ועלייה זו היא שלישי, יכול לקרוא מתחילת בחוקותי עד התוכחה, ואח"כ ישלימו מניין הקרואים, וכן בפרשת כי תבוא שיש בה קללות, יצמצם שישתלם מניין הקרואים עד שם, והוא יהיה אחרון.

אומר השו"ע, כל מה שלא מפסיקים בקריאת פרשת התוכחה, זה דווקא בפרשת בחוקותי שנמצאת בחומש ויקרא, אבל הקללות שבמשנה תורה בפרשת כי תבוא, יכולים להפסיק בהם ולחלק אותם לשניים, וטעם החילוק ביניהם הוא, כיוון שהקללות שבכי תבוא לא חמורות כ"כ, כיוון שנאמרו בלשון יחיד ולא בלשון רבים, ועוד, שהרי משה רבינו אמר אותם בציוויו של הקב"ה, אבל הקללות שבפרשת בחוקותי, הקב"ה עצמו אמר אותם דרך גרונו של משה רבינו, לכן הם חמורות יותר, ולא מפסיקים בהם, ואע"פ שאפשר להפסיק בקללות שבפרשת כי תבוא, בכ"ז לא נהגו להפסיק בהם.

נוהגים שלא לקרוא בשמו של העולה לקללות, אלא אומרים באופן כללי, מי שירצה יעלה לתורה, והטעם, שמא מי שיקראו בשמו לא ירצה לעלות, ויבוא לקוץ בתוכחות, ולכן קוראים למי שרוצה, דהיינו, למי שסיכמו איתו מראש שהוא יעלה.

שמונה פסוקים האחרונים שבתורה, לא מחלקים אותם לשני קרואים, אלא קורא אחד עולה בהם, וטעם הדבר, מבאר המ"ב שני ביאורים בזה, או כיוון שכתב אותם יהושע בן נון, או כיוון שמשה רבינו כתב אותם בדמע, וכיוון שהם השתנו משאר ספר התורה, עושים בהם שינוי

"יום שבתון אין לשכוח"
"בחיוך הזה דקרת אותו בכל רמ"ח איבריו!"
"אבא, אל תחזור הביתה! המצב בניו-יורק מזעזע!"
"זה הרב שטיינמן?!", הוא שאלני בתמיהה...
בזכות מצוות כיבוד אב ואם - לא נצטרך להיטלטל...
אלף ארבע מאות פרנק, בזכות קריאת שמע בזמנה...
"מה עם חברותות?", שאל ראש הישיבה. ענה הבחור: "יש לי מספיק חברה גם בלי חברותות!"
"בסיום הנסיעה הוצאתי את הארנק ושילמתי לנהג על הנסיעה. עבר זמן, ואני מגלה שהארנק איננו!"
לא תאמינו: מי היו 2 הבחורים שכמעט ועזבו את הישיבה ולבסוף הצמיחו את עולם הישיבות?
צפו: חתונה אצל אדמור מזוטשקא זצוק"ל
הרים הרבי את קולו ואמר: "מי אמר לך שאתה בן אדם?!"
"אני רואה שכל הקיר כולו נפל. אין מדרגות, אין קיר. וה'כף החיים' יושב בעליה וכותב. כולם פחדו..."
"כל פעם שעמדתי לפני נישואי צאצאיי, הקב"ה הזמין לי עסקאות בדרכים שאינן דרכים!"
הנוכל נמלט עם הכסף! - קלטו מיידית השניים. הם מיהרו לתחנת הרכבת והגיעו בשנייה האחרונה...
"שמחה של תורה" • ריקודי סיום הש"ס העולמי של 'דרשו' תש"פ
הפתק שהופך אותי למאושר
"אני לא מכין כעת שלש כוסות תה, ושזה יהיה לעילוי נשמות ילדיי!"...
לאכזבתו לא היה גבול. הוא טלפן מיד לגיסו, ואמר לו - ״צריך לעשות 'לחיים'!"...
"מחר תבוא, אף אחד לא יידע מזה!"
"הרֶגַע! עם המזוודות הלא מסודרות - בא לישיבה ללמוד! כל השאר כבר יסודר..."
כשמרן הגראי''ל שטיינמן נשאל מדוע הוא לא משפץ את הבית שלו
שאל מרן: "ומי אמר שכאשר יש מגפה לובשים מסכה?"
כשהסטודנט המצטיין סירב להיבחן בשבת ונקרא לחדרו של דיקן האוניברסיטה
כששאלו אותו איך הוא מסוגל, הוא ענה: "יש לי שריפה במח!"
"זכינו שיש עכשיו יותר תורה!"
כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
תשובה נחרצת ומפתיעה שענה מרן הגר"ח שליט״א
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים