סדר כתיבת שטרות בראש חודש

י"ט אלול תשע"ט - סימן תכ"ז

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמהו נוסח כתיבת שטרות כאשר ר"ח הוא שני ימים?מדוע מונים את ר"ח מהיום השני? ומה כותבים בשטרות בשנה מעוברת?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן תכ"ז במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

כאשר כותבים שטר בר"ח שהוא שני ימים, אם השטר נכתב ביום הראשון של ר"ח, נוסח התאריך שנכתב בשטר הוא, 'ביום ר"ח שהוא יום שלושים לחודש שעבר', והמ"ב מביא בשם הב"ח, שכותבים הפוך, 'יום שלושים לחודש שעבר שהוא יום ר"ח'.

את מניין הימים מונים מהיום השני של ר"ח, ולא מהיום הראשון, וטעם הדבר הוא, כיוון שעיקר הקביעות של החודש זה היום השני, והיום השלושים הוא רק השלמה לחודש שעבר.

כשיש שנה מעוברת, באדר הראשון כותבים אדר סתם, ובאדר השני כותבים אדר שני, ומביא המ"ב שמסקנת האחרונים היא, שהנכון הוא לפרש בשניהם, באדר א' לכתוב אדר ראשון, ובשני אדר שני, ומביא המ"ב, שלשיטת הרמ"א, לא רק בשטרות ינהגו כך, אלא גם כשמברכים החודש יפרטו כך.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים